Wie naar onze spoedafdeling komt, moet soms even wachten voor hij aan de beurt is. Dat komt omdat we zo veel mogelijk mensen zo goed mogelijk willen helpen. Patiënten met de meest dringende klachten krijgen daarom voorrang, dat heet triage. Volgens de aard en ernst van je ziekte of letsel kent een verpleegkundige je een urgentiecode toe. Zo kunnen wij de gepaste hulpmiddelen en artsen inzetten waar ze het hoogst nodig zijn.

Kom meer te weten over het triageproces en andere factoren die invloed hebben op jouw wachttijd in onderstaande video.

Wij doen steeds het nodige om je zo snel mogelijk te helpen en danken je dan ook voor je begrip en medewerking.