De dienst medische beeldvorming biedt een brede waaier aan recente, hoogtechnologische apparatuur waarmee ziektebeelden of letsels in het volledige lichaam kunnen worden opgespoord. Zowel ambulante als gehospitaliseerde patiënten kunnen hier terecht voor een beeldvormingsonderzoek.

Onze dienst beschikt over drie echografietoestellen, een hoogtechnologische CT-scanner, een cone-beam CT-toestel, een gloednieuw MRI-toestel, een mammografietoestel en een botdensitometer. We maken deel uit van het PET-CT netwerk . Patiënten kunnen ook bij ons terecht voor echografisch geleide infiltraties van pezen en gewrichten, inclusief platelet rich plasma (PRP) infiltraties.

De dienst medische beeldvorming van AZ Sint-Vincentius Deinze is door de Vlaamse Overheid erkend als screeningscentrum voor het vroegtijdig opsporen van borstkanker.

Botdensitometrie

Botdensitometrie

Met behulp van deze techniek kunnen we botontkalking (osteoporose) opsporen en een inschatting maken van het risico op breuken als gevolg van de ontkalking. Het toestel meet met een zeer lage dosis röntgenstralen (ruim 100 keer lager dan de jaarlijkse dosis aan natuurlijke achtergrondstraling) de dichtheid van het bot van de wervelkolom en de heupen.

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

CT-scan

CT-scan

Deze scanner maakt dwarse doorsneden door het lichaam en maakt gebruik van röntgenstralen (een zo laag mogelijke dosis). Dankzij deze techniek kunnen we de organen, de bloedvaten en het skelet uiterst gedetailleerd in beeld brengen.

Het kan dat voor specifieke CT-onderzoeken een injectie met een contrastmiddel noodzakelijk is of dat het drinken van met water verdund contrastmiddel nodig is.

Echografie

Echografie

Met behulp van echografie maakt de radioloog dwarse doorsneden doorheen het lichaam. Het toestel maakt gebruik van geluidsgolven voor de beeldvorming. De techniek wordt ook gebruikt om gerichte injecties in pezen en gewrichten te doen en om weefselstalen (biopsie) te nemen uit organen of letsels.

Mammografie

Mammografie

Bij een mammografie wordt een röntgenfoto van de borst gemaakt. Deze beelden kunnen borstletsels in een vroeg stadium opsporen, nog voor deze zelf voelbaar worden. Tijdens het onderzoek wordt de borst licht samengedrukt door het toestel om zo de zichtbaarheid van eventuele letsels te verbeteren.

Er wordt een zeer lage dosis aan röntgenstralen gebruikt tijdens het nemen van een mammografie. Het nadeel van de aanwezigheid van deze stralen weegt evenwel niet op tegen de voordelen van de vroegtijdige kankeropsporing.

MRI-scan

MRI-scan

De MRI-scanner maakt doorsneden door het lichaam met behulp van een heel sterk magnetisch veld en radiofrequente golven. Bij deze scantechniek wordt geen gebruik gemaakt van röntgenstralen.

Aangezien de scanner een permanent krachtig magneetveld opwekt, is het onderzoek niet geschikt voor mensen met bepaalde elektronische implantaten (bv. enkele types pacemakers, gehoorapparaten, pijnpompen …). Vermeld daarom steeds bij het maken van je afspraak of je een elektronisch implantaat draagt. Omwille van het magneetveld is het daarnaast ook belangrijk om alle metalen voorwerpen te verwijderen voor je de onderzoeksruimte betreedt.

Het kan dat voor specifieke MRI-onderzoeken een injectie met een contrastmiddel noodzakelijk is. Dit is een ander soort contrastmiddel dan bij CT-onderzoeken.

PET/CT-scan

PET/CT-scan

Hierbij wordt een CT-scan, dat dwarsdoorsneden van het lichaam maakt met behulp van röntgenstralen, gecombineerd met een PET-scan, dat bepaalde aandoeningen kan detecteren aan de hand van toediening van een radioactieve stof. Dit onderzoek gebeurt in samenwerking met en gaat door in AZ Sint-Lucas (Gent).

Radiografie

Radiografie

Bij deze onderzoekstechniek wordt met behulp van een lage dosis röntgenstralen een klassieke röntgenopname van een lichaamsdeel gemaakt.

Voor bepaalde ziektebeelden kan een dynamisch röntgenonderzoek met contraststof uitgevoerd worden. Hierbij wordt dan een filmpje gemaakt met behulp van röntgenstralen en toegediende contraststof.