Ouderparticipatie

Ouderparticipatie

Een ziekenhuisomgeving is een onbekende omgeving voor je kind. Kinderen worden het liefst door een vertrouwenspersoon verzorgd. Daarom vinden wij jouw participatie als ouder belangrijk. Als ouder beteken je in deze moeilijke dagen veiligheid en steun voor je kind.

We nodigen je graag uit om samen met ons voor je kind te zorgen.

Hygiënische zorgen

Overleg met de verpleegkundige wanneer je wil starten met het wassen van je kind. Wij helpen graag bij de technische aspecten (monitor, infusen, wegen ...).

Verluieren en temperatuuropname mag tussendoor steeds door jou gebeuren.

Medicatie

Alle toe te dienen medicatie wordt door de verpleegkundige op de kamer gebracht.

Voeding

De flesvoeding wordt door de verpleegkundige bereid. Geef ons een seintje wanneer je kleine spruit honger heeft. Indien je je eigen flessen verkiest, ben je zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en sterilisatie. Dit kan in de daartoe voorziene melkkeuken. Lees ook de folder 'Vincent drinkt uit een zuigfles'.

Aan de hand van de ingevulde voedingslijst en het dagmenu wordt het middagmaal bereid. Vraag gerust om een babysit of kinderstoel. Oudere kinderen vinden het gezellig om samen met jou aan tafel te eten.

Onderzoek, consultatie, operatie

Probeer je kind zoveel mogelijk te begeleiden naar een onderzoek of een consultatie. Bij een operatie mag één ouder het kind vergezellen tot aan de narcose. Na de ingreep mag je terug bij je kind in de ontwaakzaal.

Veiligheid

Het kind krijgt bij opname een identificatiebandje. Dit dient gedurende het ganse verblijf gedragen te worden.

  • Maak je kind steeds vast met de veiligheidsriempjes van de babysit of kinderstoel.
  • Trek de bedsponden altijd volledig omhoog.
  • Houd de kamerdeur steeds gesloten, dit om veiligheidsredenen en besmettingsgevaar.

Emotionele ondersteuning

Jouw aanwezigheid is vaak al voldoende om je kind gerust te stellen. Een positieve en zelfzekere houding kunnen angst en onzekerheid bij je kind verminderen.

Bied je kind de kans om zijn of haar emoties te uiten. Geef ook hen ook eerlijke antwoorden rond mogelijke pijn en verdriet.

Zeg aan je kind wanneer je zal terugkomen en geef dit ook steeds door aan de verpleegkundigen zodat zij jouw kind hieromtrent duidelijkheid kunnen bieden.

Observatieblad

Je vindt op je kamer een observatieblad. Op dit blad mag je observaties noteren in verband met je kind zoals de temperatuur, de hoeveelheid ingenomen voeding, frequentie van stoelgang en/of urine, hoesten ... Wanneer je niet gerust bent over de toestand van je kind, meld dit dan steeds aan de verpleegkundigen.

Goede observaties, door zowel de ouders als verpleegkundigen, helpen het medisch team om het genezingsproces van je kind op de voet te volgen en de zorg bij te sturen waar nodig. Dit resulteert uiteindelijk in een sneller herstel en een vlotte terugkeer huiswaarts!

Zorg die je niet mag toedienen

  • Geef je kind geen medicatie die het thuis nam zonder dit eerst te bespreken.
  • Bedien zelf geen medische apparatuur of infusen.
  • Verleen geen zorg aan andere kinderen.

Ouderparticipatie is belangrijk, maar geen verplichting. Wij hebben alle begrip voor omstandigheden waarin je niet alle zorg voor je kind kan opnemen. Wij zoeken dan graag samen met jou hoe dit voor je kind het best kan verlopen.

Rooming-in

Rooming-in

Rooming-in maakt onderdeel uit van ouderparticipatie en betekent dat je niet alleen overdag maar ook 's nachts bij jouw kind in het ziekenhuis kan zijn en samen met ons voor je kind kan blijven zorgen.

Als je dat voor jou niet mogelijk is, of als de thuissituatie het niet toelaat, kan in jouw plaats een grootouder, familielid of ander vertrouwd persoon bij je kind blijven.

Wil je op je beslissing terugkomen? Je kan op elk moment de rooming-in stopzetten.

Het bed

Er wordt een zetelbed of bed voorzien voor één ouder.

Maaltijden

Maaltijden voor de inslapende ouder kunnen besteld worden. Er is een keuze tussen enkel ontbijt of alle maaltijden.

Je kan ook gebruik maken van de cafetaria op de vierde verdieping. Wij vragen je om je opgenomen kind niet mee te nemen naar de cafetaria, tenzij met de toestemming van de arts.

Dagindeling

Heb respect voor de nachtrust van je kind en de andere kinderen. We vragen om de lichten en televisie tijdig uit te zetten, dit stoort immers de slapende kinderen.

Afwezigheid en cameratoezicht

Bij elke afwezigheid is het wenselijk om steeds een verpleegkundige op de hoogte te brengen. Ook indien jij, een familielid of ander vertrouwd persoon niet bij je kind aanwezig kan zijn tijdens de opname in het ziekenhuis, staat ons team (arts, verpleging, kinderpsycholoog en spelbegeleider) garant voor de beste zorgen.

In de kamers is er van op de gang een visuele controle op je kind mogelijk. De kamers aan de rechterkant van de gang zijn bijkomend uitgerust met cameratoezicht. Ook de kamers vooraan (kant voorgevel) zijn voorzien van een camera. Bij minderjarige kinderen (jonger dan 12 jaar) die alleen op de kamer zijn, wordt het cameratoezicht uit veiligheidsoverwegingen ingeschakeld. De opgenomen beelden zijn uitsluitend voor het team (verpleegkundig team, spelbegeleiders, kinderpsychologe en kinderartsen) zichtbaar op de schermen aan de balie van de kinderafdeling.

De beelden worden niet bewaard. Indien je over dit cameratoezicht opmerkingen of vragen heeft, mag je steeds contact opnemen met de (hoofd)verpleegkundige. Zij zal jouw vraag zo nodig voorleggen aan de directie.