Het zorgteam oncologie heeft de antwoorden op de meest gestelde vragen van oncologische patiënten hieronder gebundeld.

Klik op de blauwe titels voor meer informatie.

Gaat mijn therapie door?

Geplande behandelingen gaan door tenzij je telefonisch een tegenbericht ontvangt van het oncologisch zorgteam.

Mag ik iemand meenemen om mij te vergezellen tijdens mijn behandeling op het dagziekenhuis?

Vanaf 8 juni is per patiënt max. 1 begeleider toegestaan.

Gaat mijn consultatie bij mijn onco-hematoloog nog door?

Alle patiënten met een geplande consultatie in de nabije toekomst worden zo snel mogelijk opgebeld door het oncologisch zorgteam. Zij zullen je meedelen of je afspraak al dan niet doorgaat.

Mag ik nog iemand meenemen op consultatie bij de onco-hematoloog?

Algemeen gezien raden we zoveel mogelijk aan om alleen naar het ziekenhuis te komen waar mogelijk. In het belang van de patiënt kan er in overleg met de arts hierop een uitzondering gemaakt worden. We vragen hierbij wel om de begeleiding te beperken tot maximaal één persoon.

Uiteraard blijft hier ook gelden dat indien de begeleider last heeft van hoest, kortademigheid, keelpijn, spierpijn of koorts hij of zij niet kan meekomen naar het ziekenhuis.

Gaat mijn bloedafname nog door?

Bloedafnames in het kader van de IV chemotherapie op dag -1 alsook bloedafnames op voorhand voor Per Orale chemotherapie blijven doorgaan in het ziekenhuis. Probeer de aanwezigheidsduur in het ziekenhuis wel te beperken.

Bij koorts, keelpijn, spierpijn of indien je moet hoesten wordt wel geadviseerd om voorafgaand jouw bezoek aan het ziekenhuis telefonisch contact op te nemen met het oncologisch team.

Kan ik nog terecht bij mijn oncopsycholoog?

De psychologische dienstverlening voor patiënten op dagziekenhuis en voor opgenomen patiënten kan gecontinueerd worden.

Alle ambulante consulten bij onze oncopsychologen worden geannuleerd tot begin april. Patiënten die al ambulant in begeleiding waren bij één van onze psychologen zullen telefonisch gecontacteerd worden om het verder verloop van deze begeleiding samen te bekijken.

Welke oncologische patiënten hebben een verhoogd risico?

Chemotherapie

Patiënten met kanker die behandeld worden met chemotherapie (tot en met zes weken na de laatste therapie) hebben een verminderde weerstand waardoor ze een verhoogd risico hebben op een ernstig ziekteverloop wanneer er een besmetting optreedt met het COVID-19 virus. Bij koorts, keelpijn, hoesten, spierpijn of kortademigheid dient er contact opgenomen te worden met het oncologisch team of de huisarts. Er wordt geadviseerd om strikt de adviezen van de overheid op te volgen.

Immunotherapie

Patiënten met kanker die behandeld worden met immunotherapie (tot en met zes weken na de laatste therapie) hebben een verhoogde kans op longproblematiek waardoor ze potentieel een verhoogd risico hebben op een ernstig ziekteverloop wanneer er een besmetting optreedt met het COVID-19 virus. Bij koorts, hoesten, spierpijn of kortademigheid dient er contact opgenomen te worden met het oncologisch team of de huisarts. Er wordt geadviseerd om strikt de adviezen van de overheid op te volgen.

Antikanker medicatie

Patiënten met kanker die behandeld worden met doelgerichte antikanker medicatie (tot en met zes weken na de laatste therapie) hebben soms een verminderde weerstand waardoor ze potentieel een verhoogd risico hebben op een ernstig ziekteverloop wanneer er een besmetting optreedt met het COVID-19 virus. Bij koorts, hoesten, spierpijn of kortademigheid dient er contact opgenomen te worden met het oncologisch team of de huisarts. Er wordt geadviseerd om strikt de adviezen van de overheid op te volgen.

Wat doe ik als ik moet hoesten, last heb van keel-,spierpijn of koorts heb?

Heb je koorts, keelpijn, spierpijn of moet je hoesten? Kom dan niet naar het ziekenhuis, ook niet in het geval van een geplande therapie. Neem eerst contact op via het oncologisch zorgteam. In overleg wordt beslist of jouw therapie al dan niet kan doorgaan.