Van bij de opname op de afdeling geriatrie is het de bedoeling om zoveel mogelijk te werken aan een terugkeer naar huis. Het is belangrijk dat de oudere dit goed weet om vertrouwen te krijgen in de ware bedoelingen van de dienst.

Schets van de thuissituatie

Schets van de thuissituatie

Bij de opname zal de verpleegkundige, de sociaal verpleegkundige en de ergotherapeut samen met de oudere en/of mantelzorger kort overlopen wat de thuissituatie was tot kort voor de opname op vlak van mobiliteit, hygiëne, voedingstoestand, toiletbezoek/incontinentie en cognitie.

Individueel therapieplan, multidisciplinaire samenwerking

Individueel therapieplan, multidisciplinaire samenwerking

De gegevens rond de patiënt worden op de wekelijkse patiëntenbespreking (woensdagvoormiddag) samen met alle leden van het multidisciplinair team (arts, verpleging, ergotherapeut, kinesitherapeut, sociaal verpleegkundige, psycholoog en logopedist) overlopen.

Bekijk hier het team van artsen/geriaters. Onder leiding van de geriater wordt een individueel therapieplan opgesteld waarbij elke discipline zijn eigen specifieke doelstellingen formuleert, die uiteraard op elkaar afgestemd zijn.

Geriatrisch denkbeeld

Geriatrisch denkbeeld

Wat houdt het geriatrisch denkbeeld in?

  • Er wordt een sfeer gecreëerd waarin de patiënten zich kunnen thuisvoelen, dit om het herstel gunstig te bevorderen.
  • Iedere patiënt wordt gestimuleerd om zoveel mogelijk te bewegen of op te zitten in een aangepaste zetel. Bedlegerigheid zou kunnen leiden tot blijvend krachtsverlies en hulpbehoevendheid.
  • De patiënt draagt al vrij snel dagkledij om het gevoel van ziek zijn minder te benadrukken.
  • De patiënt wordt gestimuleerd om aan verschillende activiteiten (kinesitherapie, ergotherapie) deel te nemen. Deze worden zowel individueel als in groepsverband gegeven in een daarvoor voorziene ruimte of 'dagzaal'.

Deze geriatrische benadering leidt tot betere resultaten, zodat de ouderen langer thuis kunnen blijven wonen, meer zelfredzaam zijn en minder opnieuw opgenomen hoeven te worden.

Wekelijkse evaluatie

Wekelijkse evaluatie

Tijdens de volgende patiëntenbesprekingen gebeurt telkens een evaluatie van de voorbije week en wordt het therapieplan aangepast. Elk teamlid heeft haar eigen specifieke taak binnen de therapiebegeleiding.

Vragen?

Vragen?

Heb je naar aanleiding van je hospitalisatie of de hospitalisatie van een familielid/naaste nog vragen, of ben je ongerust over iets? Aarzel niet om iemand van het team aan te spreken.

Voor medische informatie kan de familie de geriater spreken. Maak hiervoor een afspraak bij de verantwoordelijke verpleegkundige. We vragen om één contactpersoon aan te duiden binnen de familie, die dan op zijn beurt alle betrokkenen kan inlichten.

Download ook het foldertje hieronder om de contactgegevens van de juiste personen te vinden.

Meer informatie

Meer informatie

Meer informatie over wat allemaal bij een opname in ons ziekenhuis komt kijken, vind je in onze brochure geriatrie of de algemene onthaalbrochure van ons ziekenhuis.