AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Prostaatproblemen - draft

Steeds meer mannen ondervinden problemen aan hun prostaat of zij zitten met vragen over hun prostaat. Als dienst urologie proberen we je zo goed mogelijk te begeleiden in de detectie, diagnose en behandeling van verschillende prostaataandoeningen.

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Prostaataandoeningen

Gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten en met behulp van innovatieve technieken behandelen we de volgende prostaataandoeningen:

 • Prostaatkanker: De afgelopen jaren is veel vooruitgang geboekt in de detectie en behandeling van prostaatkanker. Deze evolutie had een meer gerichte diagnose tot gevolg en bijgevolg een betere behandeling. Hierdoor leven meer mannen langer, en steeds vaker zonder invaliderende neveneffecten van een prostaatkankerbehandeling.
 • Prostaatvergroting: Dit is een goedaardige prostaataandoening die voorkomt bij ongeveer de helft van de vijftigers en ongeveer 90% van de zeventigers. Zeer vaak kunnen de klachten behandeld worden met medicatie. De wetenschappelijke benaming van prostaavergroting is Benigne ProstaatHypertrofie (BPH).

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Wat je mag verwachten

Om een optimale behandeling te bekomen, proberen we binnen onze dienst zoveel mogelijk te overleggen: enerzijds overleg met elke individuele patiënt, anderzijds intern onder de urologen. Erg laagdrempelig worden dagelijks patiënten met prostaatproblemen intern besproken, om te proberen in team tot de optimale behandeling te komen.

Het prostaatnazicht begint met een consultatie bij een van onze urologen. We verzoeken je vriendelijk om bij de eerste consultatie de uitslag van eerdere urine- en bloedtests mee te brengen, alsook eventuele radiologische onderzoeken indien die al gebeurd zouden zijn.

Tijdens de eerste consultatie mag u zich verwachten aan:

 • Nazicht van je medische voorgeschiedenis, testresultaten en verwijsbrief;
 • Lichamelijk onderzoek;
 • Vraaggesprek peilend naar je algemene gezondheid, plasklachten, erectiestoornissen;
 • Gesprek over uw dagelijkse activiteiten en de verwachtingen die u heeft van een behandeling.

Om prostaatkanker op te sporen, kan het noodzakelijk zijn om een bloedafname te verrichten opdat het Prostaat-Specifiek Antigen (PSA) gehalte bepaald kan worden. Soms kan een specifieke urinetest extra verduidelijking brengen. Soms is een MRI-scan of zelfs een prostaatbiopsiename aangewezen.

Nadat alle factoren onderzocht zijn, zal je uroloog - uitgaande van je persoonlijke klachten - proberen om voor je specifieke prostaataandoening een gepersonaliseerd behandelplan op te maken. Eventuele alternatieve behandelopties zullen ook besproken worden. Je zal hierover vragen kunnen stellen en er zal met je mening rekening worden gehouden.

Wetenschappelijk onderbouwd

Onze dienst is reeds lange tijd op regelmatige basis betrokken bij nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek. Deze wetenschappelijke initiatieven leidden onder andere tot:

 • Een erg gerichte biopsiename bij verdenking op prostaatkanker. De MRI-fusie-biopsietechniek wordt in ons ziekenhuis aangeleerd aan externe collega’s urologen en radiologen die zich in deze techniek willen bekwamen.
 • Een innovatieve laser techniek (Greenlight PVP-laser) voor de behandeling van Benigne ProstaatHypertrofie (BPH) werd als door ons ziekenhuis een van de eerste in België aangeboden. De dienst was bovendien betrokken bij de eerste wetenschappelijke publicaties hierover. Deze techniek behoort tegenwoordig in Europa en Noord-Amerika tot de standaardbehandelingen voor BPH. Een andere, aanvullende nieuwe lasertechniek (HoLEP) voor de behandeling van BPH wordt evenzeer aangeboden in onze dienst.
 • Als een van de eerste ziekenhuizen in de Gentse regio geloofden wij in de mogelijkheden van de chirurgische robot voor prostaatkankeroperaties. Ondertussen bekwaamden reeds verschillende leden van onze dienst zich in binnen- en buitenland in deze techniek.
 • Dankzij een vlotte samenwerking met de dienst oncologie van het Medisch GeIntegreerd Kankercentrum Gent konden de afgelopen jaren verschillende medicamenteuze behandelingen voor gevorderde prostaatkanker vaak als eerste in het land aangeboden worden. Dit gaf aanleiding tot wetenschappelijke publicaties in gerespecteerde tijdschriften. Deze nieuwe medicatie leidt tot een verlengde overleving voor vele prostaatkankerpatiënten.

Multidisciplinair

Elke nieuwe prostaatkankerpatiënt wordt besproken tezamen met een radiotherapeut, medisch oncoloog, gespecialiseerde radioloog en patholoog. Dit multidisciplinair overleg heeft tot doel om telkens opnieuw kritisch te evalueren en te discussiëren opdat hoogkwalitatieve zorg en behandeling gewaarborgd blijft.

Innovatieve en effectieve behandelingen

Voor de verschillende prostaataandoeningen werden en worden regelmatig nieuwe technologie, nieuwe medicatie en minder invasieve operaties geïntroduceerd. Hierdoor worden tegenwoordig steeds minder mensen behandeld met klassieke open chirurgie. Ook is intussen geweten dat voor bepaalde types prostaatkanker veilig afgewacht en opgevolgd kan worden; een ingreep is dus niet nodig voor deze types kanker. Voor de verschillende types prostaataandoeningen geldt dat qua behandeling meestal begonnen wordt met medicatie of een zo minimaal invasief mogelijke ingreep. Deze aanpak verkleint natuurlijk het risico op complicaties en zorgt ervoor dat je snel uw dagelijkse activiteiten kan hervatten.

De dienst heeft zich gespecialiseerd in minimaal invasieve behandeling voor prostaatkanker zoals:

 • Robot-geassisteerde radicale prostatectomie;
 • Brachytherapie voor prostaatkanker (implantatie van radioactieve zaadjes).

Deze technieken laten ons toe om de erectiezenuwen rond de prostaat zo veel en zo vaak als mogelijk te sparen. We hechten hier veel belang aan, omdat hierdoor de kans op neveneffecten zoals erectiestoornissen, urineverlies en andere plasklachten verkleint.

Minimaal invasieve behandelingen voor BPH:

 • Photoselective vaporization van de prostaat (Greenlight PVP-laser): met laserenergie wordt pijnloos en zonder bloeding het overtollige prostaatweefsel weggenomen, waardoor de plasklachten zullen verdwijnen.
 • Holmium LaserEnucleatie van de Prostaat (HoLEP laser): met dit type laserenergie wordt het overtollige prostaatweefsel uit “gelepeld”. De grote blok prostaatweefsel die hiermee bekomen wordt, wordt vervolgens in de blaas tot fijne brokjes vermalen en verwijderd. Hierdoor zullen de plasklachten verdwijnen.
 • TransUrethrale Resectie van de Prostaat (TURP): voor bepaalde patiënten wordt een “boring” van de prostaat verkozen. Deze techniek heeft eveneens als voordeel dat geen buikincisie noodzakelijk is.

Meer gedetailleerde informatie vind je hier: Geslachtsorganen.

Laatste publicatiedatum: 26/01/2021