AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Plasklachten bij de vrouw

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Wat je mag verwachten

Tijdens je eerste consult zal de specialist proberen om een zo volledig mogelijk beeld te vormen van je probleem. Voor deze eerste afspraak vragen we om je “oude” medische gegevens / dossier, alsook testresultaten (urine, bloedname, oude radiografie of scan) mee te brengen.

Tijdens de eerste evaluatie mag je je verwachten aan:

 • Nazicht van je medische voorgeschiedenis, testresultaten en verwijsbrief;
 • Een gesprek over de plasklachten, onderbuikbezwaren of vaginale klachten. Daarnaast zal er ook een gesprek plaatsvinden over hoe de normale situatie eruit zag voor het probleem zich voordeed;
 • Er zal ook gepeild worden naar je algemene levensstijl en wat je zelf hoopt te bekomen met een behandeling.

Vaak zijn vervolgens extra tests aangewezen. Voor je gemak kunnen al deze extra tests uitgevoerd worden in ons ziekenhuis. Het gaat dan met name over radiologisch onderzoek of over urodynamisch onderzoek. Deze laatste is een geavanceerd onderzoek waarbij we meten hoe de blaas(spier) reageert wanneer ze geleidelijk aan vult. Al deze tests zijn niet-invasief of hooguit minimaal invasief: een hospitalisatie is niet noodzakelijk.

Klachten waarop gefocust wordt

 • Urinaire aandrangsklachten zoals te snel en te frequent moeten plassen. Er is sprake van te weinig waarschuwingstijd. Dit worden OverActieve Blaasklachten (OAB) genoemd.
 • Urinaire aandrangsklachten gevolgd door oncontroleerbaar urineverlies. Dit wordt urgency incontinentie genoemd.
 • Urineverlies na hoesten, niezen en/of fysieke inspanning. Dit wordt stress incontinentie genoemd.
 • Gemengd urineverlies door zowel urgency als stress incontinentie.
 • Gevoel van vaginale verzakking (door uitzakken van de blaas, de baarmoeder of de endeldarm).
 • Moeizame, weinig krachtige plasstraal.
 • Frequent nachtelijk plassen.

Multidisciplinaire behandeling

Na verwijzing worden nieuwe patiënten normaal binnen 3 weken gezien op consultatie. De eerste afspraak is meestal bij de uroloog. Voor specifieke verzakkingsproblemen wordt een multidisciplinair spreekuur tezamen met de collega-gynaecoloog georganiseerd. Hierbij is:

 • de uroloog gespecialiseerd in de chirurgische aanpak van urineverlies en verzakking;
 • de gynaecoloog gespecialiseerd in de vrouwelijke geslachtsorganen die regelmatig ook verzakt zijn.

Gepersonaliseerde aanpak

Na de eerste evaluatie en het bestuderen van de testuitslagen zal je uroloog een gepersonaliseerde aanpak voorstellen om te proberen je symptomen te elimineren of toch minstens te verlichten. Behandeling komt meestal neer op het vinden van de meest effectieve therapie die zo min mogelijk storende neveneffecten in je verdere dagelijkse leven veroorzaakt.

Vaak wordt eerst begonnen met gespecialiseerde bekkenbodemkinesitherapie of het voorschrijven van bepaalde medicatie. Een dergelijke voorzichtige aanpak laat in veel gevallen toe om nadien ingrijpende procedures/operaties met potentiële complicaties te vermijden.

Kort samengevat omvat behandeling één van de volgende:

 • Gespecialiseerde bekkenbodemkinesitherapie;
 • Orale medicatie om te proberen de klachten zoveel mogelijk te verlichten, met zo min mogelijk neveneffecten;
 • Injectiebehandeling in de blaas met botulinum toxine (Botox);
 • Zenuwstimulatie (weliswaar uitgevoerd in een ander ziekenhuis);
 • Implantatie van het laatste model sling ("netje") voor sommige types urineverlies;
 • Implantatie en suspensie ("opnaaiing") met een ander type sling ("netje") voor bepaalde vormen van vaginale verzakking;
 • Plaatsen van een pessarium of vaginale ring.

State of the art chirurgische behandelingen

Minimaal invasieve ingrepen verkleinen (de kans op) complicaties, verkorten het verblijf in het ziekenhuis en versnellen het herstel na de ingreep.

Onze dienst is ervaren in de klassieke “open” chirurgische prolapsbehandeling, maar is evenzeer ervaren in minimaal invasieve ingrepen (robot-geassisteerde kijkoperatie). Regelmatig kan urineverlies (of prolaps) operatief verholpen worden via een louter vaginale ingreep, hetgeen ook een minder invasieve ingreep is.

Clinical trials (klinische studies)

Als dienst urologie nemen wij regelmatig deel aan klinische studies. Je zal echter nooit verplicht worden om hieraan deel te nemen als patiënt. Indien je dit niet wenst, dan zal u nog steeds onze volledige aandacht hebben en zal je de gouden-standaard behandeling krijgen.

Klinische studies zijn een vorm van wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen, nieuwe combinaties van geneesmiddelen of geneesmiddelen met een reeds bewezen effect die getest worden in nieuwe/andere situaties. Soms gaat het bijvoorbeeld over een nieuwe dosering van hetzelfde geneesmiddel of een nieuw chronologisch schema voor de toediening van het geneesmiddel. Klinische studies worden uitgevoerd volgens erg strikte wetenschappelijke richtlijnen. Zij hebben tot doel om na te gaan of nieuwe behandelingen veilig en effectief / beter zijn in vergelijking met de huidige standaard behandeling.

Ons team

 • Urologen
 • Dr. Goethals Ronny (gynaecoloog)

Meer gedetailleerde informatie vind je hier:

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties
Urologisch centrum

Laatste publicatiedatum: 05/02/2021
Verantwoordelijk auteur: Dr. Ameye Filip