AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Niersteenproblemen - draft

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Wat je mag verwachten

Niersteenproblemen gaan typisch gepaard met heel hevige flankpijn rechts- of linkszijdig en soms met plasklachten. Hiernaar zal gevraagd worden tijdens het eerste gesprek bij de uroloog. Met je specifieke klachten in het achterhoofd zal gekeken worden naar je beeldvorming (meestal een CT-scan). Afhankelijk van je specifieke steenkenmerken (grootte, hardheid, locatie) en de vermoedde relatie met je specifieke klachten zal een uniek behandelplan voorgesteld worden.

De meeste patiënten kunnen op ambulante basis of in daghospitalisatie behandeld worden omdat de hoogtechnologische behandelingen die we kunnen aanbieden niet of slechts minimaal invasief zijn. Af en toe is wel een wat ingrijpender operatie noodzakelijk, maar ook hiervoor is slechts nood aan een korte hospitalisatie. Lange ziekenhuisverblijven kunnen dus vermeden worden, waardoor de herstelperiode kort is. Daarenboven wordt vaak niet-operatieve behandeling voorgesteld. Wanneer immers een niersteen spontaan uit geplast kan worden, dan zal geen ingreep noodzakelijk zijn. Hierdoor worden potentiële risico’s vermeden (bijvoorbeeld complicaties zoals infectie).

Multidisciplinaire zorg

De uroloog die je bij je eerste consultatie ontmoet, zal gedurende de volledige opvolging betrokken blijven. De radioloog zal je CT-scan bekeken hebben.

Tijdens de actieve behandelingsfase zal in de meeste gevallen een niersteenfragment opgestuurd worden naar een gespecialiseerd laboratorium in Brussel. Een specialist ter zake zal daar je steenanalyse ter harte nemen.

Voor veel patiënten zal na beëindigen van deze actieve behandelingsfase een uitgebreide urine- en bloedanalyse gebeuren. Op basis van deze en de niersteenanalyse zal in nauwe samenwerking met de internist-nefroloog en gespecialiseerde diëtiste gepeild worden naar onderliggende oorzaken van je nierstenen.

Hoogtechnische behandelingen

De dienst urologie van AZ Maria Middelares beschikt over de laatste nieuwe technologie voor niersteenbehandelingen. Zo is er een uitwendige niersteenvergruizer aanwezig, alsook laser-technologie voor het operatief breken van de steen. Ook is expertise voorhanden om complexe of grotere stenen te behandelen met geavanceerde percutane operatietechnieken of met minimaal invasieve laparoscopische chirurgie. Aangezien de dienst over dit gespecialiseerde materiaal en de nodige expertise beschikt, kan behandeling meestal snel plaats vinden. Het ongemak en de pijn die gepaard gaan met een tijdelijke DJ-stent (in afwachting van de niersteenbehandeling) kunnen hierdoor beperkt worden.

Ons team

  • Urologie
  • Nefrologie
  • Diëtisten

Meer gedetailleerde informatie vind je hier:

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties
Urologisch centrum

Laatste publicatiedatum: 05/02/2021
Verantwoordelijk auteur: Dr. Ameye Filip