AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Littekenbreuk

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

Een littekenbreuk of een hernia cicatricalis is een uitpuiling van het buikvlies (peritoneum) op een zwakke plaats in een litteken van een voorgaande buikoperatie.

Ondanks dat een incisie van een buikoperatie correct gesloten wordt, ontwikkelen een belangrijk deel van de patiënten op termijn een hernia op het litteken. Hiervoor zijn verschillende risicofactoren bepalend, zoals overgewicht, rookgedrag, ontsteking en infectie van de wonde. Maar ook zonder risicofactoren kan een littekenbreuk optreden. Zelf op de plaats van de kleine incisie van kijkoperaties kunnen littekenbreuken (trocarhernia) voorkomen.

Moet elke littekenbreuk behandeld worden?

Absoluut niet! Vele littekenbreuken veroorzaken weinig of geen klachten. Veel mensen hebben een kleine littekenbreuk maar weten het zelf niet. Anderzijds is het zo dat sommige mensen met een pijnlijke en steeds groter wordende littekenbreuk blijven lopen omdat zij angst hebben voor een operatie. Hierdoor kan het gebeuren dat bepaalde mensen zich melden bij onze dienst met hele grote littekenbreuken.

Een littekenbreuk die veel pijn doet en een zwelling vertoont die niet kan worden weggeduwd, is een urgentie. Deze zogenaamde "ingeklemde littekenbreuk" kan immers darmstructuren bevatten die kunnen afsterven door afsnoering van de bloedvoorziening. Deze patiënten dienen zich onmiddellijk naar de dienst Spoedgevallen te begeven. Indien daar de navelbreuk ook niet kan worden teruggeduwd, zal deze dringend geopereerd moeten worden. Toch is een ingeklemde littekenbreuk eerder zeldzaam en worden meer dan 90% van de patiënten geopereerd in niet-urgente omstandigheden.

Behandeling

Lees meer over de verschillende behandelingen: Littenbreukherstel.

Laatste publicatiedatum: 10/10/2023