AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Hersenkanker

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

De hersenen

De functie van de hersenen:

 • regelen van het functioneren van ons lichaam,
 • samenkomen van alle informatie,
 • bevelen naar het lichaam coördineren,
 • essentieel voor het zien, horen, ruiken, denken, voelen, spreken en om ons te bewegen,
 • essentieel om te weten wat er zich binnen en buiten ons lichaam afspeelt.

De hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen vormen samen het zenuwstelsel. We verdelen het zenuwstelsel onder in het centrale zenuwstelsel (de hersenen en het ruggenmerg) en het perifere zenuwstelsel (de zenuwen).

Wat is het?

Een hersentumor ontstaat in het centrale zenuwstelsel: de hersenen of het ruggenmerg. De hersenen bestaan uit zenuwcellen, neuronen genoemd, en ondersteunende cellen: gliacellen. De meeste hersentumoren ontstaan in de gliacellen. De hersenen zijn bedekt met drie dunne weefsellagen: de hersenvliezen of meningen. Ook daar kan zich een tumor vormen. Deze tumor bevindt zich buiten de hersenen, maar binnen de schedel. Het ruggenmerg brengt het contact tot stand tussen de hersenen en de rest van het lichaam. Het ruggenmerg is ook omgeven door vliezen. In het ruggenmerg of in de ruggenmergvliezen kan ook zeldzaam een tumor ontstaan.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakt melding van wel 120 soorten tumoren van het centrale zenuwstelsel. De twee meest voorkomende zijn de gliomen en meningeomen.

Gliomen

Een glioom ontstaat in de gliacellen: astrocytomen (komen het meeste voor), oligodendrogliomen en ependymomen (vrij zeldzaam). De mate van kwaadaardigheid van een hersentumor wordt aangegeven in graden. Bij gliomen onderscheiden we vier graden.

 • Graad I-gliomen zijn uiterst traag groeiende en goed afgelijnde gezwellen.
 • Graad II-gliomen zijn ook nog traag groeiend maar veel minder scherp aflijnbaar. Ze evolueren soms zonder klachten over vele jaren. Een herval is echter mogelijk na behandeling; in ongeveer 50% van de gevallen als een graad III.
 • Graad III en IV-gliomen groeien en verspreiden zich erg snel en reageren dikwijls niet goed op behandelingen.

Meningeomen

Een meningeoom ontstaat in de hersen- of ruggenmergvliezen. Bij meningeomen onderscheiden we drie graden:

 • graad I-meningeomen komen het meest voor en bevatten geen kwaadaardige cellen
 • graad II-meningeomen
 • graad III-meningeomen

Symptomen

De volgende klachten of symptomen kunnen wijzen op een hersentumor:

 • herhaaldelijke hoofdpijn
 • braken
 • misselijkheid
 • verandering in spraak
 • verminderd zicht of gehoor
 • evenwichtsproblemen
 • gemoedsschommelingen
 • gedrags- en persoonlijkheidsveranderingen
 • concentratie- en coördinatiestoornissen
 • geheugenverlies
 • spiertrekkingen
 • tintelingen of gevoelsverlies in armen of benen
 • epileptische aanvallen

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Behandeling

De behandeling van een hersentumor kan bestaan uit oncologische chirurgie, radiotherapie en doelgerichte therapie.

De behandelende arts kan een patiënt vragen om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek (ook een klinische studie of trial genoemd). Voor patiënten betekent de deelname aan een studie vaak een extra behandelingsmogelijkheid. In klinische studies testen artsen of een nieuw geneesmiddel of een nieuwe behandeling veilig is en betere resultaten oplevert dan de bestaande behandelingen. Een patiënt doet echter alleen maar mee als hij of zij daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 10/10/2023