AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Reflux

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

Gastro-oesofagale reflux (GOR), ook brandend maagzuur of zuurbranden genaamd, is het terugstromen van maaginhoud naar de slokdarm. We spreken over reflux als de klacht bij herhaling meer dan twee keer per week voorkomt.

(Ernstige) refluxklachten kunnen ontstaan door een middenrifbreuk (hiatale hernia of hernia diafragmatica). In het middenrif (= diafragma, de spier die de borstholte scheidt van de buikholte) zit een opening waarlangs de slokdarm van uit de borstkas naar de buikholte gaat. Bij een wijdere opening dan noodzakelijk wordt gesproken over een middenrifbreuk.

Reflux is niet steeds een banaal probleem, het kan verwikkeld zijn door:

 • Slokdarmontsteking of oesofagitis
 • Vernauwing van de slokdarm
 • Bloeding
 • Barrettslokdarm (slokdarmslijmvlies wordt vervangen door maag-of dunne darmslijmvlies en vertoont na vele jaren een statistisch verhoogd risico op evolutie naar kwaadaardigheid)

Symptomen

Typische klachten van reflux zijn:

 • zure oprispingen
 • slikproblemen
 • zeurende/branderige pijn achter het borstbeen.

Wanneer het maagzuur tot in de keel of mond komt, kan dit lokaal irritaties, stinkende adem en tanderosie veroorzaken. Ook kan hierdoor heesheid (door inwerking op de stembanden), hoest of astma (door inwerking op de luchtpijn) ontstaan.

Gevolgen

Wanneer het terugvloeien van het maagzuur in de slokdarm langdurig en regelmatig gebeurt, kan de slokdarm geïrriteerd en ontstoken raken (refluxoesofagitis) met soms bloedverlies of vernauwing (stenose) tot gevolg. Bij langdurige blootstelling kan het slijmvlies van de slokdarm geleidelijk aan veranderingen ondergaan (Barrett-slokdarm) wat de kans op het ontwikkelen van kanker (adenocarcinoma) van de slokdarm verhoogt.

Aanhoudende refluxklachten kunnen leiden tot een verminderde levenskwaliteit door een slechte nachtrust (reflux wordt immers erger bij liggen) of doordat bepaalde activiteiten waarbij voorover geboden dient te worden, niet kunnen uitgevoerd worden.

Reflux kan zich ook atypisch voordoen als heesheid, chronische prikkelhoest, keelpijn, slecht ruikende adem.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Diagnose

Er kan op verschillende manieren een diagnose gesteld worden, namelijk via:

Behandeling

Gastro-oesofageale reflux kan zowel chirurgisch als niet-chirurgisch (conservatief) behandeld worden.

Conservatieve behandeling

De niet-chirurgische behandeling van reflux bestaat uit algemene aanpassingen aan de levensstijl en medicatie.

Chirurgische behandeling

Er wordt geopereerd wanneer maagzuurremmende medicijnen en levensstijlaanpassingen onvoldoende effect hebben op de refluxklachten. Ook kan een ingreep overwogen worden wanneer patiënten niet levenslang maagzuurremmende medicijnen willen slikken, de medicatie niet goed verdragen of niet getrouw innemen.

Een chirurgische behandeling wordt toegepast wanneer complicaties van reflux optreden zoals:

 • Slecht genezende of terugkerende slokdarmontsteking (oesofagitis)
 • Goedaardige vernauwing van de slokdarm (benigne strictuur)
 • Barrett’s metaplasie (zonder ernstige dysplasie of carcinoma)
 • Astma

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties
Digestief centrum

Laatste publicatiedatum: 10/10/2023