AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Dementie

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is dementie?

Dementie is een verzamelnaam voor aandoeningen die progressieve achteruitgang veroorzaken van het geheugen en andere hersenfuncties (taal, aandacht, gedrag, persoonlijkheid …). De ziekte treft voornamelijk oudere personen. Als de ziekte optreedt bij personen jonger dan 65 jaar, spreken we van jongdementie.

Oorzaken

De meest voorkomende oorzaak van dementie is de ziekte van Alzheimer. Andere mogelijke oorzaken zijn onder andere: fronto-temporale dementie, vasculaire dementie en Lewy body dementie.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Diagnose

Wanneer een patiënt of iemand uit zijn/haar omgeving het vermoeden heeft van dementie, probeert de neuroloog in eerste instantie te achterhalen of er wel degelijk sprake is van dementie. Dit gebeurt door een gesprek met de patiënt en zijn naasten, een klinisch onderzoek en een of meerdere geheugentesten. In veel gevallen gebeuren na de diagnose nog verdere specifieke onderzoeken naar de oorzaak van de dementie.

Behandeling

Hoewel de meeste vormen van dementie ongeneeslijk zijn, is het toch belangrijk de ziekte tijdig vast te stellen. In sommige gevallen kan medicatie gestart worden om de symptomen te verbeteren. Verder kunnen de patiënt en zijn mantelzorger(s) ook terecht in het AZ Maria Middelares voor educatie en ondersteuning. Op die manier proberen we het leven van de patiënt en zijn mantelzorgers draaglijker te maken.

Advies bij dementie

Advies bij dementie

Als de diagnose dementie valt, heeft dit op verschillende vlakken een impact op het leven van de persoon met dementie én op het leven van zijn of haar naaste. Wil je meer informatie over onze educatieve ondersteuning? Klik dan op de knop hieronder.

Interessante links:

  • www.dementie.be: website van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen met algemene informatie rond dementie, onderzoek, vormingen ...
  • www.omgaanmetdementie.be: heel praktische tips voor mantelzorgers en hulpverleners over het omgaan met dementie.
  • www.alzheimerliga.be: algemene informatie, onderzoek, praatcafés en familiegroepen per regio.
  • www.onthoumens.be: maatschappelijk draagvlak dementie, initiatieven en tips voor gemeentes en organisaties, communicatietips ...

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties
Geriatrie
Neurologie

Laatste publicatiedatum: 01/12/2023