AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Coronavirus

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Ouderen en mensen met bestaande chronische aandoeningen lijken kwetsbaarder voor ernstige symptomen.

Tips om de kans op besmetting te verminderen:

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Ik heb COVID-19 symptomen. Waar kan ik me laten testen?

Iedereen met COVID-19 symptomen kan getest worden.

Op werkdagen:

Heb je symptomen, blijf dan thuis (ook bij lichte symptomen) en contacteer je huisarts. Als de huisarts vermoedt dat je COVID-19 hebt, zal hij of zij jou testen of je doorverwijzen naar het triagecentrum bij jou in de buurt. Die test wordt de dag zelf nog opgestuurd naar het labo dat jouw test zal analyseren. Je blijft thuis in quarantaine in afwachting van je testresultaten.

In het weekend of op feestdagen:

Bel naar het wachtnummer 1733. Via je postcode word je doorverbonden met de dichtstbijzijnde wachtpost. Mensen die ziektesymptomen hebben, worden telefonisch getrieerd en krijgen een afspraak in een wachtpost of het triagecentrum.

Aandachtspunten:

  • De wachtdiensten kunnen geen testresultaten raadplegen en doorgeven aan de patiënt. Contacteer hiervoor je vaste huisarts of raadpleeg de website Cozo.
  • Zonder afspraak kan je de wachtpost niet binnen. Maak altijd een afspraak via 1733.

Meer info over testen op Covid-19 vind je via de site van het FOD Volksgezondheid en Sciensano.
Meer info over de huisartsen-wachtposten in Gent vind je hier.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Ik onderga binnenkort een ingreep in het ziekenhuis. Moet ik een test ondergaan?

Indien een PCR-test nodig is, nemen de collega's van de dienst opname en onthaal contact om een afspraak in te plannen.

Ik ga binnenkort op reis / ik kom terug van reis. Kan ik een coronatest laten doen in AZ Maria Middelares?

Boek je afspraak in via de apotheek aan het kasteel op de site. Plan je test tijdig in, we raden aan om deze te laten plaatsvinden 48 uur vóór je vertrek.

Bij testing in het kader van vertrek internationale reizen, ontvang je een Engelstalig attest per e-mail.

Nuttige links

Meer informatie & antwoorden op veelgestelde vragen vind je op de website van de FOD Volksgezondheid.

Rond het coronavirus circuleert heel wat fake news. Via de website van Gezondheid en Wetenschap wordt dit ontkracht.

Laatste publicatiedatum: 10/10/2023