AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Borstkanker

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

Borstkanker is het ontstaan van een kwaadaardige (maligne) ontaarding in het borstklierweefsel. Inwendig bestaat de borst vooral uit klier-, bind- en vetweefsel. Het klierweefsel bevat een twintigtal melkklieren die elk met een kanaal uitmonden onder de tepel en gescheiden zijn door bindweefseltussenschotten. Ontaarding doet zich in de meeste gevallen voor in de melkgangen, minder frequent in het klierweefsel zelf. Zeldzamer zijn tumoren aan de tepel, in de huid, spiercellen onder de tepel, bindweefsel en bloed- en lymfevaten.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Diagnose

Om een verandering zelf tijdig te kunnen opmerken, doe je er goed aan om op elke leeftijd regelmatig je borsten te controleren. Er zijn meerdere vertrekpunten te onderscheiden.

Verdacht letsel op mammografie + echografie

Meestal wordt een verdacht letsel bij een routinescreening gevonden. Vaak worden microverkalkingen gezien. Dit onderzoek wordt best aangevuld met een punctiebiopsie onder echo (wanneer het letsel of de verkalkingen kunnen worden waargenomen onder echo) of door een stereotactische biopsie (zie verder).

Knobbeltje in de borst of huidretractie

Wanneer het letsel verdacht is, klinisch of radiologisch, wordt best een punctiebiopsie uitgevoerd. Dat betekent dat de arts via een dunne naald weefselcellen afneemt. Na microscopisch onderzoek van dat weefsel is duidelijk of het letsel al dan niet kwaadaardig is.

Tepelverlies

Naast het klinisch onderzoek en de mammo-echografie bekijkt de arts ook de structuur en de cellen van het tepelvocht en wordt een galactografie uitgevoerd. Dat is een onderzoek van de tepelklier en melkgangen. Nadien wordt het waargenomen letsel verwijderd en microscopisch onderzocht. Is het kwaadaardig, dan wordt een bilan gemaakt voor verdere oppuntstelling.

Huidletsel van de tepel

Bij een huidletsel van de tepel, doet men een mammo-echografie en best ook een NMR-onderzoek. Aanvullend wordt een stukje weefsel (biopsie) van het letseltje of de tepel weggenomen onder lokale verdoving.

Opgezette klieren in de oksel

Wanneer één of meerdere klieren in de oksel vergroot zijn, ook als verdere inspectie en palpatie van de borst normaal is, wordt best een punctie van deze klier uitgevoerd met een fijne naald. Zo kunnen de weefselcellen onderzocht worden.

Ontsteking van de borst

Bij roodheid en/of ophoping van vocht (oedeem) dien je onderscheid te maken tussen een infectie en een onderliggend (uitgebreid) kwaadaardig proces. NMR-onderzoek en weefselonderzoek via een biopsie kunnen helpen om de juiste diagnose te maken.

Verder onderzoek

Verder onderzoek

Medische beeldvorming

De beeldvorming heeft tot doel zo veel mogelijk borsttumoren vroegtijdig op te sporen, met zo weinig mogelijk neveneffecten op het lichamelijk en geestelijk welzijn van de patiënt. De drie voornaamste beeldvormingstechnieken zijn:

Deze drie technieken werken op een totaal verschillende wijze en geven dan ook een sterk verschillend beeld van de borstklier en borstkanker.

Weefselonderzoek

Om de diagnose kanker te kunnen stellen, is weefselonderzoek essentieel. De patholoog is de specialist die in het laboratorium door weefselonderzoek vaststelt of het om kanker gaat of niet. Daarvoor heeft hij een stukje representatief weefsel nodig (biopsie) dat op verschillende wijze kan worden verkregen.

Stagingonderzoeken

Wanneer de diagnose van borstkanker is bevestigd, zal de behandelend arts bijkomende 'stagingonderzoeken' aanvragen. Dat betekent dat de arts nagaat in welk stadium de kanker zich bevindt en eventuele uitzaaiingen (metastasen) kan uitsluiten.

Lees hier meer over de verschillende stagingonderzoeken.

Behandeling

Behandeling

Niet elke patiënt krijgt dezelfde behandeling. Alles hangt af van de gediagnosticeerde kankersoort, de graad van kwaadaardigheid, het stadium van de kanker, de wetenschappelijke bewijzen voor de doeltreffendheid van de behandeling voor deze kankersoort en je algemene gezondheidstoestand. Je arts brengt alles in kaart om de meest aangewezen behandeling te kiezen.

Heelkunde

De meeste patiënten hebben een operatie nodig om de tumor te verwijderen. Voor de behandeling van borstkanker zijn twee operaties mogelijk: een borstsparende ingreep of een gehele verwijdering van de borst. Soms worden bij de operatie ook de lymfeklieren in de oksel weggehaald omdat de kanker zich vaak verspreidt via de lymfeklieren. Het is dus belangrijk om te kijken of de lymfeklieren ook kankercellen bevatten. Hier kan je informatie raadplegen over alle mogelijke operaties bij borstkanker alsook de mogelijkheid tot borstreconstructie.

Aanvullende therapieën

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 10/10/2023