AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Bewegingsstoornissen

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

Bij bewegingsstoornissen is er een probleem aanwezig in de hersenen of hersenstam wat tot abnormale bewegingen leidt. Dit kunnen zowel te weinig bewegingen (bv. te trage) of te veel bewegingen (bv. beven) zijn.

Kenmerken

De bekendste bewegingsstoornis is de ziekte van Parkinson. Hierbij zijn zenuwen in de hersenen beschadigd, maar ook daarbuiten.

Dit leidt tot motorische symptomen zoals:

  • beven
  • maken van tragere en kleinere bewegingen
  • stijfheid
  • verminderd evenwicht

Er zijn echter ook heel belangrijke niet-motorische symptomen zoals:

  • cognitieve moeilijkheden
  • constipatie
  • minder goed ruiken
  • slaapstoornissen
  • wisselende bloeddrukken
  • ...

De meest voorkomende bewegingsstoornis is essentiële tremor waarbij patiënten in eerste plaats beven met de handen in bepaalde houdingen en bij bepaalde handelingen. Hierdoor kan bijvoorbeeld schrijven of hanteren van bestek sterk bemoeilijkt zijn.

Ook met andere, minder frequente bewegingsstoornissen kan je op onze dienst terecht.

Als neuroloog kunnen we de symptomen bij deze aandoeningen verlichten met o.a. medicatie.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties
Neurologie

Laatste publicatiedatum: 01/12/2023