AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Alvorens je je stage aanvat in het ziekenhuis, is het verplicht om een e-learning te doorlopen bij de start van elke nieuwe stageperiode. Het is dus best mogelijk dat je deze e-learning verschillende keren moet doorlopen tijdens jouw opleidingstraject.

De e-learning bevat allerhande informatie betreffende je stage in het ziekenhuis. Het gaat om een ziekenhuisbrede e-learning gericht op alle studenten/stagiairs die hier op stage/inleefmoment komen. De e-learning bevat enkele testvragen.

Verplicht!

Je moet de e-learning doorlopen minstens 5 kalenderdagen vóór aanvang van je stage (bv. ten laatste op woensdag als je de maandag met je stage start). Het doorlopen van de e-learning duurt ongeveer 25 minuten en geldt niet als stage-uren. Indien de e-learning niet doorlopen wordt vóór aanvang van je eerste stagedag, kan je niet starten!

Je account wordt geactiveerd nadat je je ingeschreven hebt voor het onthaalmoment via het online formulier. Diegenen die al een onthaalmoment in het verleden bijgewoond hebben, moeten niet meer langskomen maar de inschrijving is noodzakelijk voor de activatie van je account. Je ontvangt je logingegevens via e-mail. Let op: je activatiemail kan in je SPAM folder terecht komen!

Je account is geldig gedurende heel je opleidingstraject en is gekoppeld aan jouw e-mailadres. Bewaar dus je logingegevens goed!

Je opent de e-learning door op deze link te klikken.

Veel succes en leerplezier!

Heb je nog vragen?

HR volgt dit proces strikt op. Bij vragen of onduidelijkheden, stuur je een mailtje naar studenten@azstvdeinze.be.