AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Stageaanbod

Stageaanbod

Stages brengen je als student al vroeg in aanraking met het beroepsleven. Je proeft van de dagelijkse realiteit van de job en je krijgt de kans om specifieke vaardigheden en attitudes aan te leren.

In AZ Sint-Vincentius Deinze zijn er heel wat stagemogelijkheden op diverse diensten en voor mensen met een uiteenlopende achtergrond.

Jaarlijks bieden we een 350-tal stageplaatsen aan voor verpleegkundigen, paramedici, artsen in opleiding, medewerkers van logistieke en ondersteunende diensten, enzovoort. Ons ziekenhuis heeft dan ook stageovereenkomsten met verschillende universiteiten, hogescholen en secundaire scholen.

Het ziekenhuis biedt ook mogelijkheden voor sociale stages en inleefmomenten.

Stagetrajecten (video)

Stagetrajecten (video)

Stages op reguliere afdelingen

Als student verpleegkunde kan je ervoor kiezen om je volledige stageperiode op één afdeling door te brengen. Hieronder vind je een overzicht terug van onze stageplaatsen op de reguliere afdelingen.

 • Stage heelkunde (H2)
 • Stage acute geriatrie (G1)
 • Stage chronische geriatrie - orthogeriatrie (G2)
 • Stage SP- locomotorische revalidatie (SP)
 • Stage inwendige geneeskunde (D5)
 • Stage materniteit - neonatologie (M)
 • Stage pediatrie (E)
 • Stage spoedopname (U1)
 • Stage intensieve zorg (IZ)
 • Stage operatiekwartier - ontwaakzaal (OK)
 • Stage dienst medische beeldvorming (DMB)
 • Stage chirurgisch dagziekenhuis (Z3)
 • Stage internistisch - oncologisch dagziekenhuis (Z5)


Meer info?
Bekijk hier onze stagegidsen per dienst.

Specifieke stagetrajecten

Zit je in jouw vierde jaar Bachelor Verpleegkunde? Dan is het eveneens mogelijk om een specifiek stagetraject te volgen. In een stagetraject krijg je de kans om de verschillende afdelingen en aspecten van de discipline te verkennen en word je onder andere ondergedompeld in een multidisciplinaire samenwerking. Dit alles kan afgestemd worden op maat en volgens de interesse van de student.

Combinatie van diensten

Op vraag van de student kan er ook voor gekozen worden om de stage samen te stellen door een combinatie van verschillende diensten onder de reguliere stageplaatsen. In overleg kan er bekeken worden wat de mogelijkheden zijn, afhankelijk van de bestaande stageplanning.

Aanvraagprocedure

Aanvraagprocedure

Check vooraf bij je universiteit/school of er met ons ziekenhuis een overeenkomst bestaat. Indien er al een samenwerkingsovereenkomst bestaat, gebeurt de stageaanvraag vanuit het opleidingsinstituut. Indien er geen samenwerkingsakkoord bestaat, kan je via onderstaand aanvraagformulier je stageplaats aanvragen.

Stageplaats aanvragen

In functie van aanmaken badge.

Bij voorkeur het e-mail adres van je school.

Afdeling of medische discipline

Je ontvangt een bevestigingsmail nadat je dit formulier succesvol hebt verstuurd. Bekijk ook zeker de spam-folder in je inbox.