AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aanvragen bachelor- en masterproeven/opdrachten

OVER DE STUDENT

Meerdere keuzes mogelijk.

OVER DE BEGELEIDER VANUIT HET OPLEIDINGSINSTITUUT

OVER CONTACTPERSOON AZ Sint-Vincentius Deinze (indien reeds contact gehad)

BESCHRIJVING VAN HET ONDERZOEK

  • Doel van het project/onderzoek
  • Begin- en einddatum
  • Samenvatting: doelstelling, opzet (populatie, steekproef, methode), verwachte resultaten

Stuur jouw beschrijving door in PDF - max. één pagina

Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB. Toegestane bestandstypen: pdf.

VERTROUWELIJKHEIDSVERKLARING - STUDENTEN EN STAGIAIRS

Ondergetekende verklaart de vertrouwelijkheidsverklaring gelezen en goedgekeurd te hebben.

Je ontvangt een bevestigingsmail nadat je dit formulier succesvol hebt verstuurd. Bekijk ook zeker de spam-folder in je inbox.