Na het beëindigen van de stage vragen we je een tevredenheidsenquête in te vullen. Dat gebeurt met een online vragenlijst die je invult vóór je eigen eindevaluatie . Je vindt de enquête op het intranet van het ziekenhuis. De enquête wordt anoniem verwerkt en staat buiten de evaluatie van het opleidingsinstituut.