Inschrijven onthaalmoment AZ Sint-Vincentius Deinze

Ben je student, stagiair of stagebegeleider en kom je binnenkort stage lopen in ons ziekenhuis?

Dan voorzien wij een onthaalmoment voor jou. Tijdens dit moment krijg je heel wat praktische info mee, kan je vragen stellen en krijg je een rondleiding doorheen het ziekenhuis. Het volgen van een onthaalmoment is verplicht voor aanvang van jouw eerste stage in AZ Sint-Vincentius Deinze. Registreer jouw inschrijving ruim op voorhand (idealiter van zodra je jouw data en stageplaats kent) via onderstaande link. Alle onthaalmomenten van het volledige academiejaar vind je hier terug. Onthaalmomenten vinden plaats op donderdagavond, op enkele uitzonderingen na (hou hier rekening mee!). In de vakantie gaan de onthaalmomenten door tijdens de schooluren.

Kom je voor een tweede, derde, vierde keer stage lopen in ons ziekenhuis en heb je het onthaalmoment reeds gevolgd? Registreer je dan voor élke stage opnieuw via onderstaande link en duid aan dat je het onthaalmoment reeds hebt gevolgd. Uiteraard ben je wel welkom om het onthaalmoment nog eens te volgen ter opfrissing. Vervolgens gaan wij voor jou aan de slag. We bereiden jouw stage administratief voor, heractiveren jouw badge en voorzien eventuele nieuwe logins, e-learnings ed.

Opgelet: Je kan pas op stage wanneer je administratief in orde bent, een onthaalmoment hebt gevolgd, de e-learnings hebt doorlopen én in het bezit bent van een persoonlijke badge. Elke maandagavond worden de inschrijvingen afgesloten voor het onthaalmoment van de lopende week. Schrijf je nadien in, dan kan je het eerstvolgende onthaalmoment meevolgen en kan je pas na dat onthaalmoment starten met jouw stage.

Voor eventuele vragen kan je contact opnemen via studenten@azstvdeinze.be. Ook buitenlandse stagiairs/studenten schrijven zich in via dit e-mailadres.

Notatiewijze: DD/MM/JJJJ

Rijksregisternummer invoeren als getal zonder leestekens, puntjes, koppeltekens en spaties (11 karakters).

BEXX XXXX XXXX XXXX

Adresgegevens (domicilie)

Contactgegevens

Voeg hier een recente foto toe van jezelf met een neutrale achtergrond.

Een geldig medisch attest is een strikte voorwaarde om de stage te kunnen aanvatten in ons ziekenhuis. Je bewaart jouw medisch attest in jouw stagebundel/map en moet dit te allen tijde kunnen voorleggen. Gerichte controles op aanwezigheid van het attest zijn voorzien. Bij afwezigheid van dit attest wordt de stage onmiddellijk beëindigd.

Een persoonlijk ondertekende risicoanalyse/werkpostfiche van jouw stageafdeling is een strikte voorwaarde om de stage te kunnen aanvatten in ons ziekenhuis. Je bewaart jouw risicoanalyse/werkpostfiche in jouw stagebundel/map en moet dit te allen tijde kunnen voorleggen. Gerichte controles op aanwezigheid van het document zijn voorzien. Bij afwezigheid van dit document wordt de stage onmiddellijk beëindigd.

Als stagiair verpleegkunde/vroedkunde breng je jouw stagedoelen mee op je eerste stagedag. De leidinggevende en/of mentor kan deze opvragen. Bij afwezigheid wordt de stage tijdelijk opgeschort.

Notatiewijze: DD/MM/JJJJ

Notatiewijze: DD/MM/JJJJ

Maak een keuze uit onderstaande lijst om jouw stageplaats aan te duiden.

Je gebruikt je eigen kledij als je die hebt.

Wanneer je reeds een badge hebt van een vorige stage kan je dat hier registreren. Wanneer je badge verloren is, kan je contact opnemen via e-mail (studenten@azstvdeinze.be).

Kom je met de fiets naar je stage en wil je gebruik maken van onze fietsenstalling?

LET OP! Elke maandagavond worden de inschrijvingen afgesloten voor het onthaalmoment van die week. Schrijf je nadien in dan kan je de rondleiding meevolgen van het volgende onthaalmoment.

In elk geval kan je pas starten op stage wanneer je administratief in orde bent, een onthaalmoment hebt gevolgd, e-learnings hebt gemaakt en in het bezit bent van jouw persoonlijke badge.

Vertrouwelijkheidsverklaring – Studenten en stagiairs

Ondergetekende verklaart de vertrouwelijkheidsverklaring gelezen en goedgekeurd te hebben.

Je ontvangt een bevestigingsmail nadat je dit formulier succesvol hebt verstuurd. Bekijk ook zeker de spam-folder in je inbox.