AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Het Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC) is een bespreking tussen verschillende artsen en zorgverleners om voor elke oncologische patiënt een optimaal zorgtraject uit te werken. Specialisten van de betrokken disciplines buigen zich over alle onderzoekresultaten en het verder behandelingsplan. AZ Sint-Vincentius Deinze werkt voor het MOC samen met het geIntegreerd Kankercentrum Gent van AZ Maria Middelares (IKG) en de specialisten van het E17-ziekenhuisnetwerk. Naast de oncologen en artsen uit de betrokken disciplines zijn de huisarts, oncocoach, oncopsycholoog en oncodiëtist welkom op het overleg. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zelf naar het overleg komen of via videoconferentie deelnemen.

Wens je een patiënt te agenderen voor een MOC? Dan kan je telefonisch of per e-mail contact nemen met een van de datamanagers:

De handleiding voor de videoconferentie vind je hier: