AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Arts-specialist in opleiding/ASO

Arts-specialist in opleiding/ASO

Arts-specialisten zijn als medewerkers van het ziekenhuis verzekerd via de groepspolis beroepsaansprakelijkheid van het ziekenhuis.

Voor meer vragen omtrent deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan je altijd telefonisch contact opnemen met Herbert Lecomte.

Huisarts in opleiding/HAIO

Huisarts in opleiding/HAIO

Als HAIO moet je verzekerd zijn tegen beroepsrisico's, een verzekering die de beroepsaansprakelijkheid als arts dekt. Je bent hiervoor als HAIO gedekt door de polis van SUi vzw voor alle activiteiten die tot de stage behoren. Andere medische activiteiten (buiten de eigenlijke stage) zijn niet toegestaan en zijn dus niet verzekerd.

SUi vzw heeft ook een arbeidsongevallenverzekering en een groepsverzekering afgesloten voor alle aangesloten haio’s.