AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Vóór je eerste werkdag

Het is verplicht om twee e-learnings te doorlopen voor de start van je assistentschap:

  • algemene e-learning voor ASO's/HAIO's bij aanvang;
  • e-learning Synops voor ASO's/HAIO's.

De algemene e-learning bevat allerhande algemene informatie betreffende je assistentschap in ons ziekenhuis. Het gaat om een ziekenhuisbrede e-learning gericht op alle ASO's/HAIO's. De e-learning bevat ook enkele testvragen.

De e-learning Synops omvat een online training om voorbereid aan de slag te kunnen gaan met ons digitaal patiëntendossier Synops.

Verplicht!

Je moet de e-learnings doorlopen minstens 5 kalenderdagen vóór aanvang van je assistentschap. Indien de e-learnings niet doorlopen worden vóór aanvang van je assistentschap, kunnen de nodige administratieve formaliteiten (persoonlijke login ...) niet aangemaakt worden.

Je Televic-account wordt geactiveerd nadat je je online aangemeld hebt via het algemeen aanmeldingsformulier. Je ontvangt je logingegevens voor de e-learnings via e-mail. Let op: je activatiemail kan in je SPAM folder terecht komen!

Je Televic-account is geldig gedurende heel je opleidingstraject en is gekoppeld aan jouw e-mailadres. Bewaar dus je logingegevens goed!

Vanaf je eerste werkdag

Op je eerste werkdag ontvang je bijkomend een uitnodiging van SD Worx voor de aanmaak van een account voor het digitaal leerplatform MyWorkAndMe/eBlox HR. Vanaf dan zullen alle aanvullende verplichte e-learnings en vormingen beschikbaar zijn in jouw persoonlijk eBlox HR-portaal.