Patiëntenverenigingen kunnen een belangrijke meerwaarde betekenen voor patiënten. Ze brengen lotgenoten samen, bieden emotionele ondersteuning en informeren en/of sensibiliseren de patiënt of zijn naaste waar nodig.

Binnenkort worden de samenwerkingen tussen AZ Sint-Vincentius Deinze en patiëntenverenigingen verder uitgebreid.

Back on Track

Wat?

Het Back on Track Fonds helpt kankerpatiënten in beweging komen om zo het leven terug in eigen handen te nemen!

Na de schok van een kankerdiagnose en het doorstaan van de zware kankerbehandeling moet je plots terug de draad van het normale leven opnemen. Hoewel deze transitie, van actieve behandeling naar een leven na de diagnose, zeer belangrijk is voor de lange termijn uitkomst van de ziekte ... sta je er plots toch alleen voor.

​Ditzelfde vacuüm kan ook optreden in de naaste omgeving van de kankerpatiënt. Ook zij leven geruime tijd mee in een bestaand zorgcircuit en sociaal vangnet, wat plots wegvalt na de soms lange behandelingsperiode.

Het Back on Track Fonds wil inzetten op die leemte. Op die manier wil het een duurzaam draagvlak en vaste waarde creëren in de zorgcontinuïteit van (ex-)kankerpatiënten en hun naasten.

Voor wie?

Personen met en na kanker. Lees ook hier meer over de ondersteunende initiatieven voor onze oncologische patiënten.

Kom op tegen Kanker

Wat?

Onze droom? Een wereld zonder kanker. Tot het zover is, vermijden, bestrijden en verzachten we kanker. Daarnaast zetten we onze expertise in voor een beter beleid rond kanker. Om dat allemaal te kunnen doen, mobiliseren we zoveel mogelijk mensen om mee te strijden tegen kanker.

Concreet betekent dit dat een oncologische patiënt die opgevolgd wordt door de oncologen van het ziekenhuis geïnformeerd wordt over de werking en de mogelijkheden van Kom op tegen Kanker. Jaarlijks worden samen met Kom tegen kanker allerlei initiatieven opgestart.

Kom op tegen Kanker stelt ook enkele zorgvrijwilligers ter beschikking die een luisterend oor en ondersteuning bieden op het dagziekenhuis van ons ziekenhuis.

Voor wie?

Personen met kanker. Lees ook hier meer over de ondersteunende initiatieven voor onze oncologische patiënten.

COPD vzw

Wat?

  • Patiënten en familieleden informeren over de ziekte en zijn gevolgen op een begrijpbare en herkenbare manier.
  • Een thuishaven bieden waar patiënten en lotgenoten ervaringen kunnen wisselen en informatieve maar ook aangename activiteiten kunnen organiseren.
  • De ziekte openbaar maken, naar buiten treden via media en met allerlei initiatieven maatschappelijk inzicht, begrip en aandacht voor COPD te promoten.
  • Een drukkingsgroep vormen die onafhankelijk van artsen en farmaceutische industrie weegt op de besluitvorming en politieke agenda.
  • Een doelgroep creëren waar mensen zich voor willen engageren met acties, schenkingen en andere vormen van liefdadigheid om zo projecten en onderzoek rond COPD te helpen ondersteunen.

Voor wie?

Personen met COPD.