AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Je kan je best voorbereiden op je opname door een aantal dingen vooraf te bespreken of te regelen. We zetten ze hieronder graag voor jou op een rijtje.

Vooropnamebalie

Vooropnamebalie

Openingsuren vooropnamebalie:
elke weekdag van 9 tot 13 uur en van 13.30 tot 18 uur.

Je kan de vooropnamebalie ook telefonisch of via e-mail contacteren. Klik hier.

Ga na de consultatie bij je arts langs bij de vooropnamebalie (vlak bij het onthaal) om je opname administratief voor te bereiden. Je ontvangt hier ook de nodige informatie en brochures.

Kamerkeuze

Kamerkeuze

Bij de vooropnamebalie kan je de voorkeur van kamerkeuze doorgeven, zodat onze medewerkers hier zoveel mogelijk rekening mee kunnen houden. Wij vragen je begrip indien we je, in periodes van grote drukte, niet meteen de kamer kunnen geven die je bij de vooropname had doorgegeven. Zodra mogelijk trachten we om tijdens de opname toch nog aan je vraag tegemoet te komen.

AZ Sint-Vincentius Deinze biedt je volgende kameropties:

 • éénpersoonskamer
 • tweepersoonskamer
 • gemeenschappelijke kamer

De kwaliteit van de genees- en verpleegkundige zorgen, evenals de voeding, zijn onafhankelijk van de gekozen kamer.

De aard van de gekozen kamer bepaalt wel de prijs mee die opgenomen patiënten aan het ziekenhuis betalen:

 • Voor het verblijf in een éénpersoonskamer wordt een supplement van 55 euro per dag gevraagd (materniteit 70 euro). Daarboven kunnen alle ziekenhuisartsen die bij je behandeling betrokken zijn een ereloonsupplement aanrekenen van maximaal 150 %. De verplichte ziekteverzekering (of het ziekenfonds) komt niet tussen in de kost van deze ereloonsupplementen. Afhankelijk van je verzekeringspolis zal je hospitalisatieverzekering (een deel van) deze supplementen ten laste nemen.
 • Voor het verblijf in een kamer voor twee personen of een gemeenschappelijke kamer wordt geen supplement aangerekend. Voor een bevalling is het reserveren van een kamer overbodig.

Bij de vooropnamebalie moet jij (of een familielid) hiervoor een formulier te ondertekenen.

Opnameverklaring

Opnameverklaring

Bij de vooropnamebalie zal je een opnameverklaring krijgen. Dit document breng je de dag van de opname ondertekend terug mee naar het ziekenhuis. Je geeft deze documenten af aan de opnamebalie. Hieronder kan je het document al eens doornemen.

Maaltijdbevraging

Maaltijdbevraging

Tijdens je verblijf willen we je maaltijden zo goed mogelijk afstemmen op je behoeften. We vragen je dan ook aan te stippen wat je wenst als ontbijt, middag- en/of avondmaal en dit formulier te bezorgen aan een verpleegkundige kort na je opname.

Het maaltijdformulier verschilt licht per opname of per afdeling waarop je verblijft.

Geïnformeerde toestemming

Geïnformeerde toestemming

De anesthesist moet op de hoogte zijn van je medische voorgeschiedenis, algemene gezondheidstoestand en conditie. Daarom wordt jou ook gevraagd om een vooropnamevragenlijst in te vullen en ondertekend terug mee te brengen naar het ziekenhuis.

Wanneer je een ingreep, onderzoek of behandeling onder algemene of gedeeltelijke verdoving zal ondergaan, breng je ook het toestemmingsformulier (informed consent) anesthesie ondertekend mee naar het ziekenhuis. Je ontvangt het informed consent anesthesie via de vooropname van het ziekenhuis.

Breng indien van toepassing ook onderstaande informed consents geondertekend terug mee naar het ziekenhuis.

Thuismedicatie

Thuismedicatie

Neem tijdens de opname geen geneesmiddelen in van buiten het ziekenhuis, zonder dat de arts of verpleegkundige daarvan op de hoogte is gebracht.

Voorzie een correcte en volledige overzichtslijst van de geneesmiddelen (ook slaapmedicatie en vitamines) die je thuis gebruikt bij elk contact met het ziekenhuis (bij een opname, een consultatie in de polikliniek of een bezoek op de dienst spoedgevallen ...). Vraag een gevalideerd medicatieschema aan je huisarts of (huis)apotheker. Indien dit niet tijdig beschikbaar is, kan je zelf je thuismedicatie noteren op de fiche ‘Medicatieschema’ hieronder. Zo worden geneesmiddelen niet dubbel voorgeschreven en kan de arts interacties met eventuele andere medicatie voorkomen.

Breng de geneesmiddelen die je thuis neemt in de originele verpakking mee naar het ziekenhuis. Gebruik daarvoor de zak die je eerder ontving bij de vooropname. De meegebrachte thuismedicatie wordt op de verpleegafdeling bewaard. Je krijgt ze terug bij ontslag uit het ziekenhuis.

Bij aankomst op de afdeling zal een verpleegkundige de overzichtslijst met jou bepreken. Ben je allergisch voor bepaalde geneesmiddelen? Meld dit dan tijdens dit gesprek.

Neem tijdens de opname geen geneesmiddelen in van buiten het ziekenhuis, zonder dat de arts of verpleegkundige daarvan op de hoogte is gebracht.

Pijnkliniek

Pijnkliniek

In geval je een infiltratie op de pijnkliniek zal ondergaan, vragen wij je het toestemmingsformulier naargelang de ingreep in te vullen en ondertekend mee te brengen naar het ziekenhuis. Vul daarnaast ook de vragenlijst pijnbeleving in.

Wat neem je best mee voor een opname?

Wat neem je best mee voor een opname?

Administratief

Volgende documenten en/of gegevens neemt elke patiënt mee naar het ziekenhuis bij zijn opname:

Indien van toepassing
 • bewijs van hospitalisatieverzekering (Assurcard, DKV-kaart ...) en/of formulieren van je hospitalisatieverzekering indien de medewerkers van de opnamedienst die moeten invullen
 • medische documenten (bloedgroepkaart, vaccinatiekaart, radiografieën, labo-uitslagen ...)
 • getekend toestemmingsformulier
 • verwijsbrief van je huisarts of behandelend arts
 • dossier ingevuld door je huisarts met vermelding van de resultaten van de preoperatieve onderzoeken
 • inschrijvingskaart indien je een beroep doet op het OCMW
Bij een arbeidsongeval
 • aangifteformulier voor arbeidsongeschiktheid (voor de arts van je ziekenfonds)
 • naam en adres van de werkgever
 • naam en anders van de verzekeringsmaatschappij waarbij de werkgever is aangesloten
 • polis- en eventueel dossiernummer
 • datum van het ongeval

Persoonlijke benodigdheden

 • nachtkledij, kamerjas en gesloten schoenen (stevig aansluitend aan de voet)
 • gemakkelijke dagkledij en ondergoed
 • washandjes, handdoeken, vloeibare zeep, kam of borstel, tandpasta, tandenborstel, beker, scheergerief, nagelschaartje
 • eventueel bril, hoorapparaat, kunstgebit

Wat neem je best niet mee voor je opname?

Wat neem je best niet mee voor je opname?

Het ziekenhuis kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal.

Heb je toch iets kostbaars bij? We kunnen je waardevolle voorwerpen in de kluis van het ziekenhuis bewaren. Bij ontslag kan je alles weer afhalen.

 • waardevolle voorwerpen
 • hoge geldbedragen
 • krediet- of bankkaarten
 • juwelen, piercings en andere sieraden zijn om hygiënische redenen niet toegelaten in een operatiezaal. Ze kunnen ernstige problemen veroorzaken tijdens de operatie. Als je ze niet kan verwijderen, meld dit dan aan de verpleegkundige op het operatiekwartier.