Pijn is complex en persoonlijk. Heel wat mensen zijn er bang voor na een operatie. Bovendien kan pijn kan ook nadelig zijn voor het genezingsproces. Daarom doen we er alles aan om jouw (eventuele pijnklachten) optimaal te bestrijden.

Pijn meten

Pijn meten

Op de verpleegafdeling wordt een specifiek hulpmiddel gebruikt om pijn te meten. Dit geeft ons een beter inzicht in de mate waarin je pijn ervaart en helpt ons de pijnmedicatie zo goed mogelijk op je af te stemmen.

Pijnlatje

De verpleegkundigen zullen je een aantal keer per dag vragen om op een pijnlatje aan te geven hoeveel pijn je voelt. Veel mensen vinden het moeilijk om aan anderen uit te leggen hoeveel pijn ze hebben. Het aangeven van de pijn aan de hand van een pijnlatje kan daarbij helpen.

Door middel van het schuifbare gedeelte op het pijnmeetlatje kan je het rode streepje naar rechts of naar links verplaatsen van 'geen pijn' tot 'hevigst denkbare pijn'. Geen pijn is totaal geen pijn, de hevigst denkbare pijn is de hevigst denkbare pijn die je je kan inbeelden en verschilt dus van persoon tot persoon.

Wanneer je op meerdere plaatsen pijn hebt, dan kan je je het best concentreren op de pijn die je als het meest onaangenaam ervaart. Het gaat vooral om de pijn die is ontstaan na de operatie. Sommige mensen hebben alleen pijn op bepaalde momenten bv. bij het bewegen, bij diep doorademen, bij hoesten, of bij de verzorging. In dat geval zal je worden gevraagd door te ademen, te hoesten of te bewegen.

Pijnscore aflezen

Na het aanduiden van jouw pijnniveau kan de verpleegkundige op de achterzijde van het pijnmeetlatje de pijnscore aflezen. Op basis hiervan bekijken we of je pijnmedicatie moeten worden aangepast. Indien uit de pijnmeting blijkt dat de grens van wat aanvaardbaar is overschreden wordt, zal de verpleegkundige je voorstellen om een pijnstiller te nemen. Je kan daar al dan niet op in gaan.

Pijnstilling volgens een vast schema

Pijnstilling volgens een vast schema

Vlak na de operatie krijg je op vaste tijden volgens een vast schema pijnstilling toegediend. Aan de hand van de pijnmeting die verscheidene keren per dag gebeurt, wordt de medicatie eventueel aangepast en krijg je meer of een ander type van pijnmedicatie.

Folder pijnbestrijding

Folder pijnbestrijding

Download hieronder de folder over pijnbestrijding.