Onze huisregels

 • In ons ziekenhuis zijn dieren niet toegelaten. Enkel geattesteerde assistentiehonden krijgen toegang.
 • Roken is verboden in het hele ziekenhuis en in de rookvrije zone rond het ziekenhuis.
 • Vuurwapens en illegale middelen zijn niet toegelaten in het ziekenhuis. Indien deze worden aangetroffen, worden ze onmiddellijk overhandigd aan de politiediensten.

In het geval van een opname hanteren we ook de volgende afspraken:

 • Duid binnen je familie één contactpersoon aan voor eventuele telefonische contacten.
 • Als je de verpleegafdeling verlaat, meld dit dan altijd aan een verpleegkundige.
 • Respecteer de privacy en de rust van medepatiënten. Zorg ervoor dat de bezoekregeling gerespecteerd wordt. Houd het zeker rustig na 20 uur en demp het geluid van je radio en/of tv.

Wat zijn je rechten als patiënt?

Sinds 2002 zijn de rechten van de patiënt bepaald in de wet op de patiëntenrechten. Je hebt recht op:

 • kwaliteitsvolle dienstverlening
 • vrije keuze van beroepsbeoefenaar
 • informatie over je gezondheidstoestand
 • geïnformeerd toestemmen tot behandelen
 • zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier met mogelijkheid tot inzage en afschrift
 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • bemiddeling bij klachten
 • pijnbeheersing

Jouw privacy

AZ Sint-Vincentius Deinze hecht veel belang aan de privacy van elke patiënt.

Privacy van de patiënt

 • Elke medewerker en arts is gebonden door het beroepsgeheim over alles waar zij beroepshalve kennis van nemen.
 • Zonder toestemming van de patiënt mag geen derde persoon aanwezig zijn bij een behandeling of onderzoek, tenzij die aanwezigheid strikt noodzakelijk is.
 • Privacyreglement van AZ Sint-Vincentius Deinze: bij een opname in ons ziekenhuis of een consultatie bij een arts worden veel persoonsgegevens en gezondheidsgegevens van patiënten verwerkt. Omdat AZ Sint-Vincentius Deinze veel belang hecht aan de privacy en gegevensbescherming van zijn patiënten, beschikt ons ziekenhuis over een privacyreglement. Hierin staat meer informatie over hoe het ziekenhuis, de artsen en de medewerkers omgaan met de persoonsgegevens die zij verzamelen en verwerken. Je kan dit document hieronder consulteren.

Privacy, ook voor anderen

Bij het maken van beeld- en geluidsopnames vragen wij je volgende richtlijnen te respecteren:

 • Als andere personen dan jezelf (medewerker, medepatiënt, arts of bezoeker) herkenbaar in beeld komen, is hun voorafgaande toestemming vereist. De verleende goedkeuring geldt enkel voor persoonlijk gebruik.
 • Het delen van een opname via sociale media is niet toegelaten, tenzij de betrokkenen ook hiervoor hun toestemming hebben verleend.

Data Protection Officer (DPO)

Onze Data Protection Officer van AZ Sint-Vincentius Deinze is steeds bereid bijkomende informatie te verstrekken over het privacyreglement, de rechten in het kader van de gegevensbescherming en de wijze waarop die rechten kunnen worden uitgeoefend. Het gaat over:

 • recht op inzage;
 • recht op verbetering;
 • recht op gegevenswissing;
 • recht op overdraagbaarheid;
 • recht op bezwaar.

Vragen, suggesties of klachten?

Neem gerust contact op met onze ombudsdienst.