AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Ziekte confronteert de mens met de broosheid en kwetsbaarheid van het bestaan. De patiënt heeft tijd om na te denken en zoekt vaak naar zingeving.

Wat is de pastorale dienst?

Als je in het ziekenhuis ligt, kan er veel op je afkomen. Naast medische vragen kan het ziek zijn ook zin- en geloofsvragen oproepen. Ons ziekenhuis wil aandacht besteden aan die levens- en zingevingsvragen, en waar passend aan christelijke geloofsvragen. Je kan daarvoor beroep doen op de ziekenhuispastor of op een bedienaar van om het even welke religie.

Voor wie?

De pastorale zorg richt zich tot alle patiënten, hun naasten en alle ziekenhuismedewerkers vanuit een christelijke gastvrijheid met respect voor ieders levensovertuiging. Ook als je op consultatie komt of behandeld wordt in het dagziekenhuis, kan je de ziekenhuispastor vragen.

Waarvoor kan je terecht bij de pastorale dienst?

Vanuit onze christelijke visie en met eerbied voor elke levensbeschouwing willen wij op een professionele wijze pastorale zorg verlenen aan patiënten, naasten en ziekenhuismedewerkers. Dit kan door een ontmoeting, gesprek of ritueel.

Ontmoeting

Je kan één of meerdere individuele gesprekken hebben.

Communie

Je kan dagelijks en/of op zondag de communie ontvangen.

Ziekenzegen

Om Gods sterkende en troostende aanwezig te laten spreken, kan je een ziekenzegen ontvangen.

Gebed

Via een gebed of een liturgische viering kan onze Godsverbondenheid tot uiting gebracht worden.

De pastorale dienst kan een priester uitnodigen wanneer je het ziekensacrament wil ontvangen of Gods vergiffenis wil horen uitspreken via het sacrament van de verzoening.

Stille ruimte

Onze stille ruimte kan een oase van rust zijn of een stilte- en gebedsruimte. De stille ruimte is gelegen op de tweede verdieping en is overdag toegankelijk.

Op Kerstmis en Pasen vieren we eucharistie in de polyvalente zaal van het ziekenhuis.

Gemeenschappelijke gebedsvieringen bij bijzondere liturgische gelegenheden (bv. aswoensdag, Allerzielen) en ziekenzalvingen in gemeenschap vinden regelmatig plaats in de dagzaal geriatrie.

Contact

Heb je nog vragen of wens je een gesprek met een pastoraal medewerker? Je kan hen telefonisch en via e-mail bereiken. Een verpleegkundige, je arts of de medewerkers van het onthaal kunnen op jouw vraag ook steeds de ziekenhuispastor contacteren.

Week 1maandag

dinsdag

woensdagdonderdagvrijdagzaterdag/zondag
aanwezigheden9 tot 17 uur13 tot 17 uur13 tot 17 uur13 tot 17 uur/

8.30 tot 12 uur


Week 2

maandag

dinsdagwoensdagdonderdagvrijdagzaterdag/zondag
aanwezigheden9 tot 17 uur13 tot 18 uur/13 tot 18 uur13 tot 17 uur/