AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Neem voor je opname steeds contact op met je verzekeringsinstelling of -makelaar en het ziekenfonds.

Heb je vragen over de tussenkomst (in kamerklasse en erelonen van artsen) van je hospitalisatieverzekering? Raadpleeg dan je polis.

Hieronder een kort overzicht.

Aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds

 • Het ziekenfonds wordt automatisch aangesproken voor tussenkomst.
 • Ben je bijkomend verbonden bij een aanvullende verzekering, dan zal die een extra tussenkomst bieden:
  • Is je aanvullende verzekering DKV, IPA, AXA, AG insurance of een verzekering die valt onder assurcard?
   Laat het de onthaalbediende weten. Die doet het nodige om de factuur volgens het systeem van derdebetaler te regelen. Dat betekent dat je als patiënt enkel het remgeld betaalt.
  • Verloopt je aanvullende verzekering via een makelaar of ziekenfonds? Neem contact op met hen.

Aangesloten bij een Nederlandse verzekering

 • Gaat het om CZ, Achmea, DSW, Stad Holland of inTwente?
  Laat het de onthaalbediende weten. Die doet het nodige om de factuur automatisch met de verzekering te regelen.
 • Is het een andere verzekering?
  Vraag een S2-document op bij je verzekering. Bezorg dat document aan de onthaalbediende

Andere Europeanen

Vraag een S2-document op bij je verzekering. Bezorg dat document aan de onthaalbediende. We kunnen de factuur met je verzekeringsinstelling regelen.

Werk je bij de Europese Unie? Bezorg ons een document met akkoord van tussenkomst voor de welbepaalde opname.

Niet-Europeanen

Bezorg ons een garantieverklaring van je verzekeringsinstelling. We kunnen de factuur met je verzekeringsinstelling regelen.

Is je opname het gevolg van een arbeidsongeval?

Bezorg de nodige gegevens van je werkgever en verzekering aan de onthaalbediende.

Meer informatie over de verschillende types hospitalisatieverzekeringen, zowel in België als in het buitenland, vind je terug in onderstaande brochure.