Identificatiebandje

Identificatiebandje

Bij een opname krijg je een polsbandje met een aantal identificatiegegevens. Het is belangrijk dat je dit polsbandje goed nakijkt en eventuele fouten meldt.

Houd het ook steeds aan tijdens je opname. Het identificatiebandje maakt onder alle omstandigheden duidelijk wie je bent. Het polsbandje bevat ook een barcode die noodzakelijk is om bepaalde onderzoeken te plannen, uit te voeren en elektronisch te verwerken.

Meld het aan een verpleegkundige wanneer:

 • je polsbandje uitzonderlijk wordt verwijderd;
 • de gegevens op je polsbandje niet meer leesbaar zijn (bv. na veelvuldig wassen).

De verpleegkundige kan je dan meteen een nieuw polsbandje bezorgen. Pas na het verlaten van het ziekenhuis mag je het polsbandje verwijderen.

Tijdens je verblijf vragen onze medewerkers meerdere keren je naam, voornaam en geboortedatum. Dit is een standaardprocedure die we toepassen om 100 % zeker te zijn dat wij de juiste zorgen aan de juiste persoon toedienen op het juiste moment.

Bij verwarde patiënten of patiënten buiten bewustzijn wordt de identiteit gecontroleerd aan de hand van het polsbandje.

Ziekenhuishygiëne

Ziekenhuishygiëne

Een ziekenhuis is per definitie een omgeving waar veel patiënten, en dus potentieel veel ziekten en kiemen, aanwezig zijn. AZ Sint-Vincentius Deinze hanteert een streng beleid inzake ziekenhuishygiëne om ziekenhuisinfecties te voorkomen.

 • De kiemen die zorginfecties veroorzaken, worden vooral overgedragen via de handen. Een goede handhygiëne, door het wassen en/of ontsmetten van de handen, is dan ook de meest doeltreffende manier om deze infecties te verminderen en zelfs te voorkomen. Onze gezondheidsmedewerkers passen handhygiëne toe voor én na elk patiëntencontact of na contact met hun omgeving. Op elke patiëntenkamer is er handalcohol aanwezig, ook voor jou en je bezoekers!
 • Nies- en hoesthygiëne: bedek je neus en mond als je hoest of niest. Gebruik bij voorkeur een papieren zakdoek of hoest anders in de elleboogplooi. Hoest niet in de richting van iemand anders. Pas handhygiëne toe.
 • Ons ziekenhuis besteedt veel aandacht aan een correct screenings- en isolatiebeleid. Sommige patiënten vormen een bijzonder besmettingsgevaar voor hun omgeving of zijn net uiterst vatbaar voor besmettingen door hun omgeving. Die patiënten worden geïsoleerd en verblijven op een éénpersoonskamer. In dit geval zullen er geen kamer- en/of ereloonsupplementen worden aangerekend (we spreken dan van een ‘éénpersoonskamer om medische redenen').

Valpreventie

Valpreventie

Het risico op vallen na een ingreep of bij het gebruik van medicijnen is groot. Zo verklein je de kans op een val:

 • Meld het aan de verpleegkundige indien je eerder gevallen bent.
 • Wees voorzichtig en bel bij problemen tijdig voor hulp.
 • Controleer of het nachtkastje in je nabijheid staat en of het beloproepsysteem binnen handbereik hangt.
 • Draag gesloten schoenen.
 • Vraag om je bed in laagstand te plaatsen. Sta op uit je bed in twee tijden: zet je eerst rechtop in bed, stap er pas dan uit.

Onze verpleegkundigen staan altijd klaar om je de nodige valpreventietips te geven.

Fixatie-arm beleid

Fixatie-arm beleid

Wat is fixatie?

Onder fixatie verstaan we het aanwenden van mechanische hulpmiddelen, bevestigd aan of in de directe omgeving van de zorggebruiker, welke niet zelfstandig kunnen verwijderd worden en die de bewegingsvrijheid van de patiënt beperkt.

Fixatie-arme zorg

Onze fixatie-arme zorg begint bij het vroegtijdig opsporen van risicogedrag en het inzetten van maximale preventieve en alternatieve interventies. Vrijheidsbeperking wordt toegepast volgens vastgelegde principes en moet steeds het laatste keuzemiddel zijn, nl. enkel indien de veiligheid van de patiënt of anderen en de behandeling op geen enkele andere manier kan gegarandeerd worden.

De maatregelen worden steeds met de behandelend arts en het team besproken. De duur van fixeren wordt zo kort mogelijk gehouden en minimum drie keer per dag wordt overwogen of er verder dient gefixeerd te worden. Dit alles wordt gerapporteerd in het patiëntendossier.

Patiënt en familie krijgen extra uitleg en worden op de hoogte gehouden.

Diefstalpreventie

Diefstalpreventie

In elk drukbezocht gebouw bestaat het risico dat waardevolle voorwerpen of geld worden ontvreemd. Een aantal tips:

 • Laat waardevolle voorwerpen thuis.
 • Maak gebruik van het kluisje op de kamer. Indien er geen kluisje aanwezig is, kan je dit aan de verpleegkundige overhandigen die je eigendom zal bewaren in de kluis van het ziekenhuis.
 • Laat je portefeuille en handtas in elk geval niet onbeheerd achter als je de kamer verlaat.

Word je ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch het slachtoffer van diefstal, verwittig dan zo snel mogelijk een verpleegkundige. AZ Sint-Vincentius Deinze kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of verlies.

AZ Sint-Vincentius Deinze is voor iedereen toegankelijk. Om de veiligheid op te kunnen volgen, wordt zowel binnen als buiten de muren van ons ziekenhuis camerabewaking ingezet.

Brandveiligheid

Brandveiligheid

Elke kamer is uitgerust met een eigen rookdetector. Brandblusmiddelen zijn op de gang aanwezig. Bij branddetectie wordt automatisch een interventieploeg opgeroepen. Als er brand uitbreekt, blijf dan rustig en verwittig meteen een verpleegkundige. Gebruik nooit de lift bij brand.

Het gebruik van elektrische toestellen die je zelf meebracht is enkel toegestaan indien:

 • het toestel in goede staat is;
 • het aansluitsnoer en de stekker niet beschadigd zijn;
 • het CE-label zichtbaar is op het toestel.

Nergens in ons ziekenhuis is het toegestaan kaarsen te branden. In de stille ruimte staan elektrische kaarsen zodat lucifers of aanstekers niet meer nodig zijn.