AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

De dienst logopedie van AZ Sint-Vincentius Deinze is opgestart in 2018. Je kan hier terecht voor diagnostiek en behandeling van verworven uitval in het domein van de:

  • taal (afasie)
  • spraak (dysartrie)
  • taal naar spraak (spraakapraxie)
  • cognitie (dementie)
  • slikken (dysfagie).

Het doel van logopedie is om de levenskwaliteit van de persoon met een stoornis op vlak van stem, spraak, taal, cognitie, communicatie en/of slikken te optimaliseren.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Diagnose

Logopedie is maatwerk. Alvorens we een behandeling starten, doen we steeds een uitgebreid onderzoek. We gaan na wat precies de oorzaak en de kenmerken zijn van de stoornis. Ook de impact op je dagelijks functioneren en welbevinden brengen we in kaart.

Behandeling

Tijdens de behandeling richten we ons zowel op de stoornissen als op de activiteiten en participatie (deelname aan het sociale leven) die voor jou belangrijk zijn. Zo goed mogelijk leren omgaan met de beperkingen en het leren gebruiken van hulpmiddelen hebben een belangrijke plaats binnen de therapie. Daarnaast hebben we ook aandacht voor het voorkomen van communicatiestoornissen. De doelstellingen van de behandeling worden steeds in onderling overleg bepaald.

We betrekken zoveel mogelijk de omgeving bij de behandeling. Hiervoor geven we individuele informatie en tips. Onze logopedisten werken mee aan allerhande informatiesessies in groep (bv. omgaan met de gevolgen van dementie, Parkinson en een beroerte). Indien nodig wordt een training voor de naasten van de persoon voorzien.

Multidisciplinair team

We werken samen met andere hulpverleners (bv. artsen, ergotherapeuten, diëtisten, kinesitherapeuten, psychologen ….) en met andere zorginstellingen (bv. AZ Maria Middelares, Provinciaal zorgcentrum Lemberge en WoonZorgcentrum De Lichtervelde).

We geloven in het belang van specialisatie binnen de logopedie. Alle logopedisten volgden een bijkomend postgraduaat of een andere inhoudelijke opleiding en werken ook volgens wetenschappelijke richtlijnen (evidence-based logopedie). Verschillende teamleden werken mee aan de ontwikkeling van nieuw test- en therapiemateriaal.

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Kan ik rechtstreeks bij een logopedist terecht voor een onderzoek?

Neen, een onderzoek door een logopedist gebeurt altijd op voorschrift van een arts of arts-specialist. Niet alle artsen mogen een logopedisch onderzoek of behandeling voorschrijven.

Wordt logopedie terugbetaald?

Afhankelijk van de afdeling

Deze vraag kan niet eenvoudig beantwoord worden omdat er veel verschillende situaties zijn. Verblijf je in ons ziekenhuis, dan hangt het er eerst en vooral vanaf op welke afdeling je bent opgenomen. De wet bepaalt dat logopedie op volgende afdelingen geen extra kosten aan de logopedische ondersteuning verbonden zijn:

  • geriatrie
  • geriatrisch dagziekenhuis
  • SP-dienst (dienst voor revalidatie in het ziekenhuis).

Afhankelijk van de stoornis

Logopedie kan nooit terugbetaald worden als er na een onderzoek geen behandeling volgt. Blijkt uit het onderzoek dat logopedische behandeling zinvol kan zijn, dan kan de logopedist een aanvraag doen voor terugbetaling bij de mutualiteit. Voor sommige logopedische stoornissen kan een terugbetaling aangevraagd worden. Hiervoor moet een uitgebreid dossier opgemaakt worden. In dat dossier zitten onder andere een voorschrift van de arts en een uitgebreid onderzoeksverslag van de logopedist.

Terugbetaling aanvragen

De aanvraag gebeurt bij je mutualiteit. Voor sommige stoornissen moet de aanvraag binnen een bepaalde tijd na het ontstaan gebeuren.

Wordt de aanvraag niet goedgekeurd, dan krijg je bij de meeste mutualiteiten wel nog een beperkte tegemoetkoming voor een aantal sessies. Je mutualiteit kan je hierover best informeren.

Zijn jullie logopedisten geconventioneerd?

Ja, alle logopedisten zijn geconventioneerd. We werken dus aan de wettelijk overeengekomen tarieven en streven naar een betaalbare zorg voor iedereen.

Hoeveel bedraagt het remgeld?

Als je mutualiteit goedkeuring geeft om logopedie terug te betalen, betaal je alleen het remgeld (dat is het geld dat je zelf moet betalen voor 30 minuten behandeling). Op de website van de CM vind je een handig overzicht.

Je logopedist kan dit met jou bespreken. Als de logopedist aan huis komt, wordt hiervoor een vaste vergoeding aangerekend. Dit wordt bij de start van de behandeling met jou besproken.

Hoeveel keer per week kan ik logopedie krijgen?

Hoeveel keer je logopedie krijgt, hangt van wat er wettelijk terugbetaald wordt voor bepaalde stoornissen en wat de doelstellingen van de behandeling zijn. Dat kan variëren van eens om de twee weken tot vijf uur per week. De logopedist zal de frequentie van de behandeling met je bespreken.

Mijn kind heeft logopedie nodig, kan ik bij jullie dienst terecht?

Onze dienst is gespecialiseerd in verworven stoornissen bij volwassenen. Voor logopedische stoornissen zoals dyslexie, stotteren en dysfasie kan je een logopedist vinden via de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL). Ga naar de website en selecteer het profiel ‘Patiënt’, je kan hier via de zoekfunctie een logopedist vinden.

Ik kreeg al logopedie. Kan ik aanvullend of aansluitend nog bij jullie dienst terecht?

Je neemt in dit geval best contact op met onze dienst. Wij bekijken graag samen met jou wat in dit geval de wettelijke en praktische mogelijkheden zijn.

Contact

Contact

Op onderstaande momenten is er steeds een logopedist in ons ziekenhuis aanwezig. Je kan de dienst logopedie telefonisch of via e-mail contacteren.

maandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdag
8.30 tot 12 uur8.30 tot 17 uur

14 tot 17 uur

8.30 tot 17 uur8.30 tot 12 uur