AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Wat is het?

Wat is het?

De ergotherapeut begeleidt patiënten bij het terugwinnen en in stand houden van het dagelijks functioneren. Aan de hand van activiteiten stimuleert de ergotherapeut de zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van de patiënt.

Een ergotherapeutische behandeling wordt opgesteld in overleg met de behandelende arts. De ergotherapeut maakt deel uit van een multidisciplinair team en overlegt wekelijks met de geriater.

Ergotherapeuten proberen de motorische en mentale mogelijkheden van de patiënt op peil te houden of terug te winnen. Concreet betekent dit:

Onderhouden dagelijkse activiteiten

Tijdens individuele trainingen leert de patiënt vaardigheden om zichzelf optimaal te leren behelpen in alle activiteiten van het dagelijks leven, zoals:

  • zich verplaatsen
  • zich zelfstandig wassen en/of naar het toilet gaan
  • maaltijden voorbereiden, koffie zetten, boterhammen smeren, zelfstandig eten ...

De ergotherapeut reikt indien nodig ook gepaste hulpmiddelen aan en leert hen deze te gebruiken. Het trainen van dagdagelijkse (huishoudelijke) activiteiten bevordert de mobiliteit van de patiënt en versnelt zijn of haar terugkeer naar huis.

Observeren en stimuleren van mentale en sociale vaardigheden

Tijdens groepsactiviteiten en socioculturele activiteiten (muzieknamiddag, gymnastiek, diavoorstelling ...) worden de sociale vaardigheden van de patiënten gestimuleerd.

Advies

Ergotherapeuten vormen ook een aanspreekpunt voor familieleden en naasten over de zorgsituatie van de patiënt. Je kan bij hen terecht voor advies over onder andere rolstoeltypes, nodige wagen- en woningaanpassingen ... gepaard gaande met huisbezoek en eventuele follow-up.

Interne liaison geriatrie

Interne liaison geriatrie

De interne liaison geriatrie heeft als doel de zelfredzaamheid en de levenskwaliteit te behouden of te verbeteren bij een patiënt boven de 75 jaar die niet op de afdeling geriatrie is opgenomen.

Een team met specifieke kennis over ouderenzorg zal samen met de patiënt proberen de risico’s (bv. vallen) en leeftijdsgebonden problemen (bv. gezichtsstoornissen, geheugenproblemen …) in kaart te brengen. In overleg met de patiënt en het team van de afdeling worden maatregelen genomen om deze risico’s te beperken en deze problemen aan te pakken.

Contact

Contact

Op weekdagen is er steeds van 8 tot 16 uur een ergotherapeut aanwezig in ons ziekenhuis. Je kan hem of haar steeds telefonisch of via e-mail contacteren.