AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Medische gegevens en resultaten raadplegen via CoZo

Medische gegevens en resultaten raadplegen via CoZo

Eenvoudig en veilig medische resultaten en gegevens raadplegen? Dat kan via de portaalwebsite www.cozo.be of de bijhorende app (te gebruiken op smartphone of tablet). Zo krijg je op een gebruiksvriendelijke manier inzage in je eigen medisch dossier.

Patiënten die in ons ziekenhuis, ons Medisch Centrum Maria Middelares in Gentbrugge of ons Medisch Centrum in Aalter een arts consulteerden, kunnen hun gegevens digitaal raadplegen vanaf drie weken nadat die door hun arts gevalideerd werden. Op die manier hebben de artsen zeker voldoende tijd om eerst de resultaten met jou te bespreken en duiding te geven bij de gegevens.

Makkelijk is dat je hier je gegevens van bij verschillende zorgverstrekkers (verslagen, resultaten, beelden, medicatieschema's, brieven …) centraal kan raadplegen.

Opgelet: enkel de gegevens vanaf 1 december 2017 zijn beschikbaar. Oudere gegevens nodig? Vraag ernaar bij (het secretariaat van) je behandelend arts.

Hoe aanmelden?

Raadpleeg je gegevens via www.cozo.be of door de app via de Google en Apple Store te downloaden

Als ouder gekoppeld worden aan het dossier van je kind? Ontdek hier hoe je dat zelf doet.

CoZo?

Ons ziekenhuis maakt deel uit van het Collaboratief Zorgplatform (CoZo), een digitaal samenwerkingsplatform waar patiënten, zorgverleners en -voorzieningen medische gegevens kunnen uitwisselen. Het is het grootste netwerk voor gegevensdeling binnen eHealth van de federale overheid. Via de CoZo-toegangspoort zijn gegevens uit meer dan 110 voorzieningen en databronnen (o. m. ziekenhuizen, psychiatrische voorzieningen, laboratoria, radiologiepraktijken en regionale kluizen Vitalink, BruSafe en Intermed) nu centraal en op een veilige manier raadpleegbaar. Gezien de gevoeligheid van de gegevens, staat de veiligheid van de registratie- en inlogprocedure voorop.

Gegevensdeling tussen AZ Maria Middelares en AZ Sint-Vincentius Deinze

Gegevensdeling tussen AZ Maria Middelares en AZ Sint-Vincentius Deinze

Aangezien AZ Sint-Vincentius Deinze en AZ Maria Middelares steeds nauwer samenwerken is om redenen van efficiëntie en continuïteit van zorg beslist om over te schakelen naar één geïntegreerd systeem voor patiëntadministratie en elektronisch patiëntendossier.

In de aanloop naar 1/1/2024 zullen de patiëntengegevens nog synchroon verwerkt worden in de systemen van de beide instellingen. Vervolgens zal stapsgewijs de overgang gemaakt worden naar één systeem voor de beide ziekenhuizen samen.

Daarbij hanteren we wel een strenge toegangscontrole. Enkel zorgverleners die direct betrokken zijn bij jouw zorg zien jouw gegevens. Wat ze zien, hangt af van hun functie. Elke medewerker is daarbij gebonden aan het beroepsgeheim.

Gegevensdeling buiten AZ Maria Middelares en AZ Sint-Vincentius Deinze

Gegevensdeling buiten AZ Maria Middelares en AZ Sint-Vincentius Deinze

Je bepaalt zelf of je medische gegevens op een beveiligde manier deelt met andere zorgverleners. Dit kan via het registeren van jouw toestemming op het portaal mijngezondheid.be of via het ondertekenen van het formulier ‘geïnformeerde toestemming’ dat je ontvangt bij je opname.

Dit biedt als voordeel dat jouw zorgverstrekkers beter op de hoogte zijn van je medische voorgeschiedenis en je hierdoor mogelijks sneller en beter kunnen behandelen, en bijkomend kunnen voorkomen dat je onnodige onderzoeken ondergaat.

Weet dat je medische gegevens enkel beschikbaar zijn voor de zorgverleners waarmee je een zorg- of therapeutische relatie hebt en die op het moment van je ziekenhuiscontact de kwaliteit en continuïteit van de zorg moeten kunnen garanderen.

Bovendien heb je de mogelijkheid om op elk ogenblik je toestemming opnieuw in te trekken, bepaalde zorgverleners toegang te weigeren of vragen bepaalde informatie niet te delen.