AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Wat is MRSA?

MRSA of Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus is een bacterie die niet meer gevoelig is aan de gewone antibiotica. Deze bacterie komt voornamelijk voor bij personen met een daling van de algemene weerstand bij wie de huid niet meer intact is of die meerdere toegangspoorten hebben zoals infusen en sonden. MRSA kan ook aanwezig zijn in de neus of op een andere plaats zonder nadelige gevolgen te hebben voor de persoon zelf.

Hoe wordt MRSA overgedragen?

MRSA wordt voornamelijk overgedragen van mens tot mens via de handen. Het ontsmetten van de handen is de belangrijkste maatregel om overdracht van MRSA te verhinderen.

Wanneer bij een patiënt een besmettelijke ziekte wordt vastgesteld, worden maatregelen genomen om overdracht naar andere patiënten te voorkomen. Op de kamerdeur hangen richtlijnen bestemd voor de ziekenhuismedewerkers en de bezoekers. Meer informatie hierover kan bekomen worden via de hoofdverpleegkundige van de afdeling, via de bestaande brochures of via het team ziekenhuishygiëne.