AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Wat is Costridium difficile?

Clostridium difficile is de voornaamste verwekker van diarree in ziekenhuizen. Omdat deze bacterie aanleiding kan geven tot belangrijke epidemieën, zijn we bijzonder waakzaam om de verspreiding van deze bacterie binnen AZ Sint-Vincentius Deinze tegen te gaan.

Clostridium difficile is een bacterie die bij ongeveer 3 % van de gezonde volwassenen voorkomt. Een belangrijke uitlokkende factor is de inname van antibiotica. Vooral oudere patiënten zijn gevoelig voor Clostridium difficile.

Hoe wordt Costridum difficile overgedragen?

Clostridium difficile wordt voornamelijk overgedragen via de handen en door contact met de besmette omgeving. Daarvoor is het belangrijk de handen regelmatig te wassen met water en zeep en nadien te ontsmetten met handalcohol. Bij de reiniging en ontsmetting van de kamer zal bijzondere aandacht gaan naar het toilet.

Wanneer bij een patiënt een besmettelijke ziekte wordt vastgesteld worden maatregelen genomen om overdracht naar andere patiënten te voorkomen. Op de kamerdeur hangen richtlijnen bestemd voor de ziekenhuismedewerkers en de bezoekers. Meer informatie hierover kan bekomen worden via de hoofdverpleegkundige van de afdeling, via de bestaande brochures of via het team ziekenhuishygiëne.