AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Bevraging patiënten

Bevraging patiënten

In ons ziekenhuis staat de patiënt en zijn individuele verzorging centraal. Na een opname ontvangt elke patiënt een evaluatieformulier via e-mail die peilt naar zijn of haar tevredenheid over het verblijf in AZ Sint-Vincentius Deinze. Uit de resultaten daarvan blijkt dat patiënten onze familiale zorgen erg op prijs stellen. Patiënten schrijven dan ook vaak in hun evaluatieformulier: “Hier ben je geen nummer”.

“Hier ben je geen nummer.”

Het ziekenhuis vindt het belangrijk om patiëntenervaringen in kaart te brengen:

1. Dagziekenhuis
2. Gehospitaliseerde patiënten

3. Pediatrie

Meetbare kwaliteit

Meetbare kwaliteit

Zowel de Vlaamse als de Federale overheid nemen initiatieven om kwaliteit en patiëntveiligheid te bevorderen en het publiek hierover te informeren. Met het online brengen van onze cijfers willen wij transparantie creëren in de kwaliteit van onze zorg.

Het meten van de kwaliteit via indicatoren is noodzakelijk om de zorgkwaliteit te behouden en waar nodig te verbeteren.

Vlaams Instituut voor Kwaliteit en Zorg (VIKZ, vroeger: VIP²)

Het Vlaamse Instituut voor Kwaliteit en Zorg brengt artsen, beroepsorganisaties en wetenschappers in verschillende groepen samen om te werken aan de kwaliteit van zorg. Samen bepalen ze per thema wat de zorgverstrekkers moeten meten en wat de norm is. Dit noemen we indicatoren.

Wat meten we?

Op dit ogenblik beschikken we over resultaten in vier domeinen:

1. Borstkanker
2. Ervaringen dagopname
3. Ervaringen opname
4. Longkanker
5. Patiëntveiligheid
6. Rectumkanker
7. Website

Resultaten

Op de website www.zorgkwaliteit.be staan de resultaten per ziekenhuis. Die van AZ Sint-Vincentius Deinze vind je hier.

Zorginspectie

De Vlaamse overheid houdt toezicht op de kwaliteit die ziekenhuizen leveren. Daarvoor doet ze onaangekondigde controles op verschillende zorgtrajecten die patiënten doorlopen. Raadpleeg hier het rapport (2019). Eerdere rapporten zijn te vinden op de website van Zorginspectie.

Kwaliteitslabels

Kwaliteitslabels

Erkenning

AZ Sint-Vincentius Deinze is erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Accreditatie

AZ Sint-Vincentius Deinze is in 2022 voor de tweede keer geaccrediteerd door Qualicor Europe. Met dit internationaal label toont ons ziekenhuis dat het voldoet aan strenge internationale normen inzake kwaliteit en patiëntveiligheid. Bekijk hieronder het auditrapport.

Continue kwaliteitsverbetering

Continue kwaliteitsverbetering

Ons ziekenhuis verbetert de kwaliteit van zorg op basis van kwaliteitsinformatie zoals patiëntenfeedback, kwaliteitsindicatoren, inspectieverslagen, klachten, incidenten, etc.

Lees meer over onze realisaties in ons jaarverslag.

Wil je zelf een klacht of incident melden, of een suggestie doorgeven?

Laat het ons weten via het contactformulier van de ombudsdienst.

Feedback geven

Wens je feedback te geven over je verblijf in ons ziekenhuis? Vul dan zeker digitale tevredenheidsenquête in die je als patiënt of als naaste ontving via e-mail.

De cel kwaliteit contacteren

Contacteer onze kwaliteitscoördinator Jan Huylebroek.