AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Hieronder worden de verschillende kostenrubrieken die je terugvindt op je factuur uiteengezet. Voorschotten worden nooit gevraagd (uitzondering: esthetische ingrepen; patiënten die niet aangesloten zijn bij een Belgisch ziekenfonds).

Verblijfskosten

Verblijfskosten

Wettelijk persoonlijk aandeel

Het persoonlijk aandeel is je eigen bijdrage in de verpleegdagprijs. Jouw ziekenfonds betaalt hiervan echter het grootste deel. Het bedrag dat je zelf moet betalen, noemen we het remgeld.

Het persoonlijk aandeel varieert in functie van de duur van je verblijf en je hoedanigheid (Heb je recht op verhoogde tegemoetkoming? Ben je werkloos?), maar wordt niet beïnvloed door de keuze van de kamer. Het is wettelijk vastgelegd en geldt dus in alle Belgische ziekenhuizen.

Rechthebbende met voorkeurtariefKind als persoon ten lasteLangdurig werkloze en zijn persoon ten lasteRechthebbende met persoon ten laste en hun personen ten lasteAndere rechthebbende
Dag 15,77 euro per dag33,04 euro per dag33,04 euro per dag43,52 euro per dag43,52 euro per dag
Dag 2 tot 905,77 euro per dag5,77 euro per dag5,77 euro per dag16,25 euro per dag16,25 euro per dag
Vanaf dag 915,77 euro per dag5,77 euro per dag5,77 euro per dag5,77 euro per dag16,25 euro per dag

Naast dit remgeld betaal je ook nog een opnameforfait. Het opnameforfait bedraagt 27,27 euro.

Kamersupplementen

Bij opname moet je kiezen in welk soort kamer je wil verblijven. Afhankelijk van de gekozen kamer betaal je bijkomende kosten, de zogenaamde kamersupplementen.

Eénpersoonskamer55 euro per dag (70 euro per dag op materniteit)
Tweepersoonskamer0 euro per dag
Gemeenschappelijke kamer0 euro per dag

Verblijf je om medische redenen (met een attest van je arts) op een éénpersoonskamer, dan betaal je geen kamersupplement en ook geen ereloonsupplementen. Als je ongewild een duurdere kamer krijgt, betaal je het tarief van de door jou gekozen (goedkopere) kamer. Als je ongewild een goedkopere kamer krijgt, betaal je het tarief van de toegekende (goedkopere) kamer.

Apotheekkosten

Apotheekkosten

(Para)farmaceutische kosten

Vergoedbare producten

Vergoedbare producten worden aangerekend aan het ziekenfonds. De patiënt betaalt hiervan 0,62 euro per dag, ongeacht of hij medicijnen kreeg of niet. Je vindt dit bedrag onder rubriek één van de verpleegnota.

Niet-vergoedbare producten

Niet-vergoedbare producten moet je volledig zelf betalen. Er is geen tussenkomst van het ziekenfonds. Op de factuur vind je gedetailleerd de naam van het geneesmiddel, de gebruikte hoeveelheid en het bedrag ten laste van de patiënt.

Implantaten en prothesen

Voor de meeste implantaten is er een gedeeltelijke terugbetaling van het ziekenfonds voorzien, maar betaal je ook een eigen aandeel. Daarnaast mag het ziekenhuis wettelijk een afleveringsmarge van 10 % aanrekenen per individueel implantaat, met een maximum bedrag van 148,74 euro. Vraag steeds vooraf uitleg aan je arts, want deze kosten kunnen hoog oplopen.

Medische en paramedische honoraria

Medische en paramedische honoraria

Forfaitaire honoraria per opneming

Forfaitaire honoraria per opname worden aangerekend voor de medische wachtdienst, de klinische biologie en de medische beeldvorming. Voor klinische biologie en medische beeldvorming worden bedragen ten laste gelegd van de patiënt.

Verhoogde tegemoetkomingAndere
Klinische biologie0 euro7,44 euro
Medische beeldvorming1,98 euro6,20 euro
Medische wachtdienst0 euro0 euro
Technische verstrekkingen0 euro16,40 euro

Honoraria

Hier staan alle verstrekkingen vermeld van artsen (inclusief klinische biologie en medische beeldvorming), tandartsen, kinesitherapeuten en vroedvrouwen. Er worden verschillende soorten honoraria onderscheiden:

  • honoraria waarvoor geen bedrag ten laste gelegd wordt van de patiënt
  • honoraria waarvoor een bedrag ten laste gelegd wordt van de patiënt:
    • een persoonlijk aandeel
    • een supplement

Indien je kiest voor een éénpersoonskamer, kan de arts een ereloonsupplement vragen van maximum 150 %. Op een tweepersoonskamer en een gemeenschappelijke kamer worden nooit ereloonsupplementen aangerekend.

Andere

Andere

De levering van bloed, bloedplasma, bloedderivaten, moedermelk, ontsmettende baden en gipsverbanden vallen onder deze rubriek.

Diverse kosten

Diverse kosten

Dit zijn kosten waarvoor geen tegemoetkoming van het ziekenhuis voorzien is. Het gaat om producten of diensten zonder strikt medische indicatie.

Water0,75 euro

Frisdrank

1,24 euro
Telefoon0,3718 euro per puls
KrantReële kostprijs

Btw op esthetische ingrepen

Btw op esthetische ingrepen

Indien van toepassing betaal je btw op esthetische ingrepen, zoals bij een borstvergroting.