Samenwerking dragen we hoog in het vaandel. Om de expertise van ons ziekenhuis te waarborgen, wordt intens samengewerkt met andere ziekenhuizen, woonzorgcentra, hogescholen en universiteiten.

Ziekenhuizen

Ziekenhuizen

Personele unie met AZ Maria Middelares

Eind februari 2017 beslisten de raden van bestuur van ons ziekenhuis en AZ Maria Middelares om onze samenwerking verder vorm te geven aan de hand van een ‘personele unie’. Dat betekent concreet dat beide ziekenhuizen sinds 28 juni 2017 bestuurd worden door één raad van bestuur, bestaande uit dezelfde bestuurders.

Ziekenhuisoverschrijdende associaties

De samenwerking tussen AZ Sint-Vincentius Deinze en AZ Maria Middelares werd versterkt met een aantal ziekenhuisoverschrijdende artsenassociaties (voor onder andere cardiologie, pneumologie, urologie, maag- en darmziekten). Dit houdt in dat de artsen van deze specialismen op beide sites actief zijn en ook de wachtdiensten delen. Uiteraard helpen ze elkaar ook door de uitwisseling van informatie en expertise in wetenschappelijk overleg.

Gezamenlijk elektronisch patiëntendossier

Sinds 2018 werkt AZ Sint-Vincentius Deinze met het elektronisch patiëntendossier Synops dat door AZ Maria Middelares werd ontwikkeld.

Evolutie naar één vzw

De ziekenhuizen hebben een protocolakkoord ondertekend, met de nadrukkelijke intentie om vanaf 1 januari 2024 samen één vzw te vormen die twee algemene ziekenhuizen beheert. Elk ziekenhuis behoudt zijn erkenning als algemeen ziekenhuis.

Een belangrijke stap naar onze gezamenlijke toekomst is de opstart op 1 januari 2023 van één directiecomité dat instaat voor de verschillende zorgsites (Aalter, Deinze, Gent en Gentbrugge),

E17-ziekenhuisnetwerk bundelt expertise met juiste zorg voor elke patiënt

Het E17-ziekenhuisnetwerk streeft naar de uitbouw van een toonaangevend, kwaliteitsvol en innoverend Vlaams ziekenhuisnetwerk, in het belang van de mens en de samenleving, en dit alles in samenwerking met andere zorgactoren, de industrie en de overheid. Door het leveren van waardegedreven zorg wil het ziekenhuisnetwerk inspelen op de echte en snel veranderende zorgbehoeften van zijn patiënten.

Het E17-ziekenhuisnetwerk bestaat uit zeven ziekenhuispartners:

 • AZ Glorieux Ronse·
 • AZ Groeninge Kortrijk·
 • AZ Maria Middelares Gent·
 • AZ Sint-Elisabeth Zottegem·
 • O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem·
 • Sint-Jozefskliniek Izegem·
 • AZ Sint-Vincentius Deinze

Het E17-ziekenhuisnetwerk kent een lange traditie van samenwerken, vanuit een gedeelde visie op zorg en gebouwd op solide waarden zoals onderling respect en solidariteit. Door deze positieve en jarenlange ervaring werd de samenwerking als ziekenhuisnetwerk al in 2015 geformaliseerd in de netwerkovereenkomst E17. Op 17 mei 2019 legden de zeven partners hun samenwerking vast in de ‘vzw E17-ziekenhuisnetwerk’. De Vlaamse overheid heeft in mei 2020 beslist het E17 ziekenhuisnetwerk te erkennen als locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk.

Voorzitter van het netwerk is Eric Van Zele.

Meer weten?

Samenwerking met UZ Gent

 • raamakkoord (niet exclusief)
 • oncologie (radiotherapie niet exclusief)
 • chronische pijn
 • stollingsziekten

Vlaams ziekenhuisnetwerk KU Leuven

Het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven (VznkuL) is een samenwerkingsverband van 30 Vlaamse ziekenhuizen; AZ Sint-Vincentius Deinze is daar één van. Door samenwerking streven we naar een hogere kwaliteit en efficiëntie op het vlak van patiëntenzorg, opleiding, klinisch onderzoek en management. We nemen actief deel aan de werkgroepen die door VznkuL georganiseerd worden en bouwen zo verder aan kwaliteitsvolle zorgverlening.

Samenwerking met OLV Lourdes Waregem

 • samenwerkingsovereenkomst inzake wachtdienst apotheek
 • samenwerkingsovereenkomst inzake wachtdienst oftalmologie

PET-associatie tussen vier ziekenhuizen

Vier ziekenhuizen kozen bewust voor een samenwerking onder de vorm van een associatie wat betreft PET-onderzoeken: AZ Sint-Vincentius Deinze, AZ Alma Eeklo, AZ Jan Palfijn Gent en AZ Sint-Lucas Gent. Pet-scans worden gebruikt in de verschillende stadia van oncologische zorg en kent ook een toenemend belang in verschillende andere domeinen van de geneeskunde. Door de onderlinge samenwerking wordt PET-beeldvorming ruimer beschikbaar in de zorgregio Gent-Eeklo.

Ontwikkelingssamenwerking

Sinds 2005 heeft AZ Sint-Vincentius Deinze een partnerschap met het Congolese ziekenhuis in Kasongo-Lunda. Dit partnerschap is een Ziekenhuis voor Ziekenhuis project van Memisa. Door professionele gezondheidswerkers uit ons land te betrekken in de ziekenzorg in en rond Kasongo-Lunda, wordt de steun aan de medische sector in Congo versterkt.

Naast financiële steun willen we ook een inhoudelijke bijdrage leveren ter plaatse en gaat onze aandacht, naast de basisgezondheidszorg voor alle patiënten, vooral naar de problematiek van zwangere moeders en hun baby's.

Meer informatie over onze projecten en hoe je die kan steunen, vind je hieronder.

Huisartsen

Huisartsen

Voor AZ Sint-Vincentius Deinze is de huisarts een centrale schakel in de zorg voor de patiënt. Een constructieve samenwerking is dan ook bepalend voor een goede, naadloze zorg. Naast de dagelijkse contacten wordt drie keer per jaar een overlegmoment of symposium georganiseerd waarin kennisoverdracht en de uitwisseling van ervaringen centraal staan.

Hogescholen en universiteiten

Hogescholen en universiteiten

Ons ziekenhuis zet sterk in op de samenwerking met Vlaamse scholen, hogescholen en universiteiten. Heel wat studenten doen een aantal weken of maanden praktijkervaring op door bij ons stage te lopen. De meeste doen dit voor een zorgberoep, maar het kan ook voor andere diensten.

Je kan stage lopen binnen verschillende diensten van het zorgdepartement en administratief departement, maar ook in de keuken of als logistiek assistent.