AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

AZ Sint-Vincentius Deinze is een ziekenhuis, met de nadruk op voorspelbare pathologie en daarnaast een aantal focused factories, waarin patiënten hun vertrouwen stellen en veilige, kwaliteitsvolle, beheersbare zorgen krijgen in een familiale sfeer. Wij geloven in de kracht van de kleinschaligheid, deel van een grootschalig zorgcontinuüm.

Kwaliteitsvolle zorg in een familiale sfeer

Kwaliteitsvolle zorg in een familiale sfeer

Onze kleinschaligheid zien we als een ideale omgeving om kwaliteit na te streven met een hart in de zorg om de mens.We streven ernaar onze organisatie te optimaliseren en onze zorginhoud te verbeteren.

Veilige zorg

Veilige zorg

We willen een lerende organisatie zijn die vanuit een analyse van incidenten én zelfevaluatie de nodige verbeteracties kan realiseren. In een patiëntveilige omgeving staat een niet-sanctionerende cultuur centraal, waarin we in een open dialoog het teamwerk willen bevorderen.

Beheersbare zorg

Beheersbare zorg

De patiënt als unieke mens staat centraal. Elke patiënt wordt zowel op fysiek, psychisch, emotioneel, sociaal als spiritueel vlak totaal opgevolgd. Al onze medewerkers zullen indien nodig op verzoek gespecialiseerde taken op zich nemen en de patiënt omringen met de grootste zorg.

Zorg voor de medewerker

Zorg voor de medewerker

Binnen een netwerk van ziekenhuizen stellen artsen en personeel alles in het werk om een positief klimaat te creëren. Welzijn, opleiding, wederzijdse waardering en strategische samenwerkingsverbanden dragen bij tot een blijvende motivatie.

Positieve uitstraling

Positieve uitstraling

De identiteit en de cultuur van onze organisatie willen we kenbaar maken in onze zorgregio door een open huis te zijn waar iedereen welkom is. Positieve uitstraling in alle aspecten van de zorg.

Financieel gezond en duurzaam

Financieel gezond en duurzaam

Uit blijvende zorg voor de permanentie van onze dienstverlening en kernactiviteiten is het onze betrachting onze organisatie financieel gezond te houden. Enerzijds door het ontwikkelen van kostenefficiënte werkmethodes die meer rekening houden met de (interne en externe) behoeften, anderzijds door een (nieuwe) cultuur op te bouwen die de medewerkers en artsen meer ruimte geeft en tegelijkertijd meer beroep doet op hun eigen inzichten en verantwoordelijkheden.