AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Laat je kinderen vaccineren tegen COVID-19

Wist je dat er in Vlaanderen bijna vijfhonderdduizend 5- tot en met 11-jarigen zijn? Dat is een grote groep waarin het coronavirus zich vrij kan blijven verspreiden, tenzij die kinderen zich laten vaccineren. Ze krijgen een kindervaccin van Pfizer toegediend dat veilig, uitgebreid getest en gratis is.

Door je kind te laten vaccineren, wordt het beschermd tegen COVID-19 en geraakt je gezins-, school- en vrijetijdsleven van kinderen minder verstoord. Want beter beschermd, da’s blijven leren, sporten en spelen!

In de folder hieronder vind je:

  • Vier redenen om je kind te laten vaccineren
  • Antwoorden op de meest gestelde vragen rond vaccins voor kinderen


Download de folder hieronder.