Coronavirus COVID-19: info en actiepunten

Bescherm jezelf en elkaar: afspraken

Bescherm jezelf en elkaar: afspraken

Alle nodige voorzorgen worden getroffen, zodat ons ziekenhuis steeds een veilige plaats is voor onze patiënten.

De ziekenhuizen ontvangen van de overheid en de wetenschappelijke onderzoeksinstelling Sciensano zeer concrete richtlijnen. We volgen deze nauwgezet.

Scrol verder naar beneden voor specifieke richtlijnen voor patiënten en bezoekers.

(Klik op de blauwe titels hieronder voor meer info)

Respecteer de maatregelen, ook na vaccinatie

Ik ben volledig gevaccineerd, moet ik de COVID-maatregelen nog volgen?

Ja, ook als je volledig gevaccineerd bent (twee inentingen Pfizer/AstraZeneca/Moderna) moet je je nog aan de maatregelen houden. Je draagt dus steeds je mondmasker, houdt afstand en hebt aandacht voor handhygiëne. De geldende regels voor quarantaine blijven ook van toepassing.

Voorlopig is het belangrijk om deze maatregelen nog een tijdje volhouden, en dit om verschillende redenen:

 • Je kan het virus nog overdragen, ook al ben je gevaccineerd (al zijn gevaccineerde mensen wel minder besmettelijk dan niet-gevaccineerde mensen).
 • In ons ziekenhuis liggen veel kwetsbare patiënten. Als ziekenhuis is het onze opdracht een veilige omgeving te garanderen.
 • Geen enkel vaccin biedt 100 % bescherming tegen ziekte.

Iedereen die het ziekenhuis betreedt, draagt een masker

Bovenop de overheidsmaatregelen vragen we dat iedereen in ons ziekenhuis steeds en overal een medisch mond-neusmasker draagt dat beantwoordt aan de geldende normen in ons ziekenhuis. Een stoffen mondmasker is niet toegelaten. Ook maskers met ventiel, maskers die vuil/nat zijn of van twijfelachtige kwaliteit zijn wel nog steeds verboden. Doel is de veiligheid in ons ziekenhuis maximaal te garanderen voor onze patiënten.

Breng zelf een medisch mond-neusmasker mee naar het ziekenhuis indien mogelijk. Als je zelf geen masker hebt, krijg je er een bij het betreden van het ziekenhuis. Je mag het masker na je bezoek aan het ziekenhuis houden voor later gebruik.

Patiënten die gehospitaliseerd worden krijgen een masker op de kamer. Maskers zijn verplicht voor kinderen vanaf 12 jaar.

Gebruik je masker op een goede manier:

 1. Ontsmet je handen grondig voor je het mond-neusmasker opzet.
 2. Bedek mond en neus volledig met het masker. Zorg dat het masker overal nauw aansluit op je gezicht.
 3. Raak het masker nooit aan terwijl je het draagt. Als dat toch gebeurt, ontsmet dan onmiddellijk je handen.
 4. Vervang het masker als het nat of zichtbaar bevuild is.
 5. Neem het masker bij het afzetten enkel vast aan de elastieken (nooit aan de voorzijde) en gooi het onmiddellijk in een afgesloten vuilbak.
 6. Ontsmet je handen grondig nadat je het masker verwijderd hebt.

Eigen handschoenen aanhouden in het ziekenhuis is niet toegestaan

Handschoenen geven een vals gevoel van veiligheid: een correcte handhygiëne is veel doeltreffender. Bij het betreden van het ziekenhuis vragen we dan ook om eventuele handschoenen uit te doen en de handen te ontsmetten. Het is niet toegestaan om deze handschoenen opnieuw aan te trekken binnen de muren van het ziekenhuis.

Pas een correcte handhygiëne toe en houd afstand

Ontsmet je handen bij aankomst en bij vertrek met ontsmettingsalcohol. Doe dat zeker bij aankomst en bij vertrek in ons ziekenhuis. Raak je gezicht niet aan.

We vragen dat iedereen de nodige afstand bewaart.

Doe een zelftest voor je op bezoek komt

Als ziekenhuis is het onze opdracht een veilige omgeving voor onze patiënten te garanderen. We vragen je dan ook een zelftest af te nemen voor je bij een (kwetsbare) patiënt op bezoek gaat.

Patiënten: maatregelen

Patiënten: maatregelen

Consultaties: afspraken en begeleiding

De aanwezigheid van een partner of begeleider kan een groot verschil uitmaken voor patiënten. Patiënten kunnen max. 1 begeleider meenemen.

Kom op tijd: meld je tien minuten voor je afspraak aan

Kom niet naar het ziekenhuis, maar neem eerst telefonisch contact op met (het secretariaat van) je arts:

 • als je je niet lekker voelt of ziektesymptomen hebt
 • als je in quarantaine vertoeft.

Ingrepen: afspraken en begeleiding

Indien een PCR-test nodig is voor je ingreep zal een medewerker je tijdig contacteren. Patiënten die komen voor een dagopname vragen we een zelftest af te nemen.

De aanwezigheid van een partner of begeleider kan een groot verschil uitmaken voor patiënten. Patiënten kunnen max. 1 begeleider meenemen.

Kom niet naar het ziekenhuis, maar neem eerst telefonisch contact op met (het secretariaat van) je arts:

 • als je je niet lekker voelt of ziektesymptomen hebt
 • als je in quarantaine vertoeft

Spoed: begeleiding

De aanwezigheid van een partner of begeleider kan een groot verschil uitmaken voor patiënten. Patiënten kunnen max. 1 begeleider (geldt ook voor kinderen) meenemen.

Dringend medische hulp nodig? Wend je tot onze spoedgevallendienst.

Bezoekers: maatregelen

Bezoekers: maatregelen

De algemene bezoekregeling is opnieuw van toepassing: patiënten mogen meerdere bezoekers tegelijk ontvangen op welbepaalde tijdstippen. Uitzonderingen op de regel vind je hieronder.

We vragen je een zelftest af te nemen voor je bij een (kwetsbare) patiënt op bezoek gaat.

Strikte voorwaarden

 • Kom niet op bezoek: als je je niet lekker voelt of als je in quarantaine vertoeft.
 • Houd je bezoek kort en blijf op de kamer.
 • Draag steeds een mond-neusmasker, ook bij de patiënt op de kamer. Heb je er zelf geen? Dan krijg je een bij het binnenkomen in ons ziekenhuis. De patiënt die bezoek ontvangt, draagt ook steeds een mond-neusmasker.
 • Eten of drinken op de patiëntenkamers is niet toegelaten.
 • Houd steeds voldoende afstand en vermijd contact met de patiënt.
 • Was je handen voor en na het bezoek met water en zeep of met een ontsmettende handgel. Beperk handcontact met materialen in de kamer.

Uitzonderingen op de bezoekregel

Materniteit, neonatologie en pediatrie, sp-locomotorische revalidatie, intensieve zorg, spoed

Chirurgisch, oncologie en geriatrisch dagziekenhuis:

 • Geen bezoek toegelaten. Max. 1 begeleider toegestaan.

COVID-patiënten

 • Max. 2 bezoekers tegelijk toegestaan mits naleven beschermingsmaatregelen (chirurgisch mond-neusmasker, handhygiëne en 1,5 meter afstand)

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Informatie over coronatesting

(Klik op de blauwe titels hieronder voor meer info)

Waar en wanneer kan ik me laten testen op COVID-19?

Op werkdagen:

Heb je symptomen, blijf dan thuis (ook bij lichte symptomen) en contacteer je huisarts. Als de huisarts vermoedt dat je COVID-19 hebt, zal hij of zij jou testen of je doorverwijzen naar het triagecentrum bij jou in de buurt. Die test wordt de dag zelf nog opgestuurd naar het labo dat jouw test zal analyseren. Je blijft thuis in quarantaine in afwachting van je testresultaten.

In het weekend of op feestdagen:

Bel naar het wachtnummer 1733. Via je postcode word je doorverbonden met de dichtstbijzijnde wachtpost. Mensen die ziektesymptomen hebben, worden telefonisch getrieerd en krijgen een afspraak in een wachtpost of het triagecentrum.

Zonder afspraak kan je de wachtpost niet binnen. Maak altijd een afspraak via 1733.

Aandachtspunten:

 • Mensen die in contact kwamen met besmette patiënten maar geen klachten hebben, moeten in quarantaine gaan en de eerstvolgende werkdag contact opnemen met de huisarts.
 • De wachtdiensten kunnen geen testresultaten raadplegen en doorgeven aan de patiënt. Contacteer hiervoor je vaste huisarts of raadpleeg de website Cozo.

Meer info over testen op Covid-19 vind je via de site van het FOD Volksgezondheid en Sciensano.

Ik onderga binnenkort een ingreep in jullie ziekenhuis. Moet ik een coronatest ondergaan?

Wie wordt getest?

Indien een PCR-test nodig is, neemt een medewerker van de dienst vooropname contact met je op om een afspraak in te plannen.

Waar aanmelden voor een coronatest?

Patiënten schrijven zich in aan de kiosk en en begeven zich daarna naar het lokaal preoperatieve screening, voorbij het onthaal.

Ik ga binnenkort op reis. Kan ik een coronatest laten doen in AZ Sint-Vincentius Deinze?

Het is niet mogelijk om in ons ziekenhuis een coronatest te laten afnemen in het kader van een buitenlandse reis.

Hoe krijg het ik resultaat van mijn coronatest?

Blijkt je resultaat positief na een COVID-19 test in ons ziekenhuis, dan zal een van onze medewerkers je hiervoor opbellen. Bij een negatieve test word je niet gecontacteerd.

Wil je het resultaat toch graag zien? Bel niet naar het ziekenhuis, maar surf naar www.cozo.be of download de CoZo-app om je resultaten op de voet te volgen.

Meer informatie over hoe je je resultaat bekijkt via CoZo, vind je hier.

Medische informatie

(Klik op de blauwe titels hieronder voor meer info)

Wat zijn typische symptomen van het coronavirus COVID-19?

De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Ouderen en mensen met bestaande chronische aandoeningen lijken kwetsbaarder voor ernstige symptomen.

Moet ik een derde prik krijgen?

Personen met verminderde immuniteit kunnen minder beschermd zijn na hun basisvaccinatie met een of twee dosissen. Bij deze patiënten kan een derde vaccin zorgen voor een betere bescherming. In België is er daarom beslist om deze extra kwetsbare patiënten uit te nodigen voor een extra dosis.

 • Wie? personen vanaf 12 jaar met verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling
 • Wat? mRNA vaccin (Pfizer of Moderna)
 • Hoe? uitnodiging via de post. Je kan zelf nakijken of je op de lijst van patiënten staat via www.myhealthviewer.be of via https://www.mijngezondheid.belgie.be.

Ik ben zwanger/ga bevallen: wat zijn de richtlijnen?

Welke controles gaan door? Kan mijn partner blijven slapen?

Onze gynaecologen geven je een antwoord op de meest gestelde vragen. Klik op de knop hieronder

Moet ik mijn kind(eren) laten vaccineren?

Je vindt meer informatie terug in onderstaande brochure van het Agentschap Zorg & Gezondheid.

Ik ben oncopatiënt, wat moet ik doen?

Neem contact op met het oncologisch zorgteam.

Praktische informatie

(Klik op de blauwe titels hieronder voor meer info)

Waar kan ik mijn naaste ophalen wanneer die terug naar huis mag na een opname?

De patiënt mag afgehaald worden op de afdeling.

Wanneer kan ik linnengoed voor een opgenomen patiënt brengen of ophalen?

1. Voor de gewone verpleegafdelingen kan je het wasgoed bij de patiënt ophalen/brengen tijdens het bezoekmoment.

2. Voor de COVID-afdelingen meld je je aan aan de hoofdingang van het ziekenhuis. Een medewerker helpt je verder. Er is steeds iemand aanwezig op weekdagen van 8 tot 21 uur en in het weekend van 8 tot 20 uur.

 • Was je linnen op een volledig programma van minimaal 60°.
 • Droog je wasgoed indien mogelijk in de droogmachine.

Is het restaurant geopend voor bezoekers?

Onze cafetaria is terug open voor bezoekers. Je vindt de openingstijden hieronder.

Steun ons ziekenhuis

Steun ons ziekenhuis

Ook AZ Sint-Vincentius Deinze stelde alles in het werk om in opvolging van de richtlijnen van de overheid zijn werking tijdelijk over een andere boeg te gooien. De kennis, inzet en flexibiliteit van onze artsen, verpleegkundigen en medewerkers in de strijd tegen Covid-19 is groot en van onschatbare waarde. Het erkentelijk applaus doet hen dan ook deugd en de warme initiatieven werken motiverend.

De hoge werkdruk vraagt het allerbeste van onze zorgverleners en dit nog voor onbepaalde tijd. Daarom willen we hen, waar we kunnen, ontlasten door zowel psychosociale als facilitaire ondersteuning te bieden. Ook voor onze patiënten zijn extra middelen nodig. Bovenop hun medische zorgen vallen de maatregelen die bezoek en sociaal contact verbieden hen zwaar. Door beeldbellen, ondersteunende apps of extra attenties aan te bieden, hopen we hen op een zo menselijk mogelijke manier doorheen deze periode te loodsen.

Wil jij iets terug doen voor onze helden van vandaag? Elke gift is welkom om de patiëntenbeleving en de ondersteuning van onze collega’s te optimaliseren. Steunen kan via het rekeningnummer BE06 4427 5860 7122 op naam van AZ Sint-Vincentius Deinze met de vermelding ‘Corona’. Zo kunnen we onze patiënten met de kwaliteitsvolle zorg blijven omringen die ze van ons gewoon zijn.

Nuttige links

Alle actuele informatie & antwoorden op veelgestelde vragen vind je op de website van de FOD Volksgezondheid.

Rond het coronavirus circuleert heel wat fake news. Via de website van Gezondheid en Wetenschap wordt dit ontkracht.

Tips om de kans op besmetting te voorkomen

Tips om de kans op besmetting te voorkomen