Coronavirus COVID-19: info en actiepunten

Bescherm jezelf en elkaar: afspraken

Alle nodige voorzorgen worden getroffen, zodat ons ziekenhuis steeds een veilige plaats is voor onze patiënten.

De ziekenhuizen ontvangen van de overheid en de wetenschappelijke onderzoeksinstelling Sciensano zeer concrete richtlijnen. We volgen deze nauwgezet.

Scrol verder naar beneden voor specifieke richtlijnen voor patiënten en bezoekers.

(Klik op de blauwe titels hieronder voor meer info)

Iedereen die het ziekenhuis betreedt, draagt een masker

Bovenop de overheidsmaatregelen vragen we dat iedereen in ons ziekenhuis steeds en overal een medisch mond-neusmasker draagt dat beantwoordt aan de geldende normen in ons ziekenhuis. Een stoffen mondmasker is niet toegelaten. Ook maskers met ventiel, maskers die vuil/nat zijn of van twijfelachtige kwaliteit zijn wel nog steeds verboden. Doel is de veiligheid in ons ziekenhuis maximaal te garanderen voor onze patiënten.

Breng zelf een medisch mond-neusmasker mee naar het ziekenhuis indien mogelijk. Als je zelf geen masker hebt, krijg je er een bij het betreden van het ziekenhuis. Je mag het masker na je bezoek aan het ziekenhuis houden voor later gebruik.

Patiënten die gehospitaliseerd worden krijgen een masker op de kamer. Maskers zijn verplicht voor kinderen vanaf 12 jaar, maar we adviseren om ook jongere kinderen (vanaf 5 jaar) een masker te laten dragen indien mogelijk.

Gebruik je masker op een goede manier:

 1. Ontsmet je handen grondig voor je het mond-neusmasker opzet.
 2. Bedek mond en neus volledig met het masker. Zorg dat het masker overal nauw aansluit op je gezicht.
 3. Raak het masker nooit aan terwijl je het draagt. Als dat toch gebeurt, ontsmet dan onmiddellijk je handen.
 4. Vervang het masker als het nat of zichtbaar bevuild is.
 5. Neem het masker bij het afzetten enkel vast aan de elastieken (nooit aan de voorzijde) en gooi het onmiddellijk in een afgesloten vuilbak.
 6. Ontsmet je handen grondig nadat je het masker verwijderd hebt.

Respecteer de maatregelen, ook na vaccinatie

Ik ben volledig gevaccineerd, moet ik de COVID-maatregelen nog volgen?

Ja, ook als je volledig gevaccineerd bent (twee inentingen Pfizer/AstraZeneca/Moderna) moet je je nog aan de maatregelen houden. Je draagt dus steeds je mondmasker, houdt afstand en hebt aandacht voor handhygiëne. De geldende regels voor quarantaine blijven ook van toepassing.

Voorlopig is het belangrijk om deze maatregelen nog een tijdje volhouden, en dit om verschillende redenen:

 • Je kan het virus nog overdragen, ook al ben je gevaccineerd (al zijn gevaccineerde mensen wel minder besmettelijk dan niet-gevaccineerde mensen).
 • In ons ziekenhuis liggen veel kwetsbare patiënten, die pas stapsgewijs gevaccineerd zullen worden. Als ziekenhuis is het onze opdracht een veilige omgeving te garanderen.
 • Geen enkel vaccin biedt 100 % bescherming tegen ziekte. Je bent ook pas 2 weken na je (tweede) vaccinatie optimaal beschermd.

Ook indien je gevaccineerd bent moet je nog steeds een PCR-test laten afnemen bij opname of ingreep in ons ziekenhuis.

De impact van vaccinatie op de bestaande maatregelen zal regelmatig geëvalueerd worden. Een belangrijke parameter hierbij is de vaccinatiegraad bij risicogroepen.

Kom op tijd: meld je tien minuten voor je afspraak aan

Om het aantal mensen in de wachtzalen te beperken, vragen we om je slechts 10 minuten voor je afspraak aan te melden in ons ziekenhuis. Indien je toch even moet wachten: houd voldoende afstand. In de polikliniek wordt aangeduid op welke stoelen je wel/niet kan gaan zitten.

Eigen handschoenen aanhouden in het ziekenhuis is niet toegestaan

Handschoenen geven een vals gevoel van veiligheid: een correcte handhygiëne is veel doeltreffender. Bij het betreden van het ziekenhuis vragen we dan ook om eventuele handschoenen uit te doen en de handen te ontsmetten. Het is niet toegestaan om deze handschoenen opnieuw aan te trekken binnen de muren van het ziekenhuis.

Pas een correcte handhygiëne toe

Ontsmet je handen bij aankomst en bij vertrek met ontsmettingsalcohol. Raak je gezicht niet aan.

Patiënten: maatregelen

Consultaties: afspraken en begeleiding

Begeleiding

De aanwezigheid van een partner of begeleider kan een groot verschil uitmaken voor patiënten. Nu er in onze samenleving minder coronabesmettingen zijn en de vaccinatiegraad geleidelijk aan stijgt, kunnen patiënten vanaf maandag 14 juni opnieuw max. 1 begeleider meenemen.

Afspraken

Kom niet naar het ziekenhuis, maar neem eerst telefonisch contact op met (het secretariaat van) je arts:

 • als je je niet lekker voelt of ziektesymptomen hebt
 • als je in quarantaine vertoeft

Testte je positief op COVID-19? Kom dan niet naar de raadpleging, maar neem telefonisch contact op om je afspraak zo snel als mogelijk te verzetten. Zo blijft ons ziekenhuis steeds een veilige plek voor iedereen.

Lees ook de algemene afspraken hierboven om jezelf en elkaar zo goed mogelijk te beschermen.

Ingrepen: afspraken en begeleiding

Heb je vragen of bezorgdheden? Neem contact op met (het secretariaat van) je arts.

Begeleiding

De aanwezigheid van een partner of begeleider kan een groot verschil uitmaken voor patiënten. Nu er in onze samenleving minder coronabesmettingen zijn en de vaccinatiegraad geleidelijk aan stijgt, kunnen patiënten vanaf maandag 14 juni opnieuw max. 1 begeleider meenemen.

Afspraken

Kom niet naar het ziekenhuis, maar neem eerst telefonisch contact op met (het secretariaat van) je arts:

 • als je je niet lekker voelt of ziektesymptomen hebt
 • als je in quarantaine vertoeft

Lees ook de algemene afspraken hierboven om jezelf en elkaar zo goed mogelijk te beschermen.

Ben je in ons ziekenhuis opgenomen en krijg je bezoek? Draag dan steeds een mond-neusmasker en houd voldoende afstand (meer dan 1,5 meter). Doe dat ook als een arts of medewerker bij je op de kamer komt.

Dringend medische hulp nodig? Wend je tot onze spoedgevallendienst.

Bezoekers: maatregelen

Patiënten kunnen vanaf vrijdag 26 november 2021 max. 2 bezoekers per dag ontvangen. Uitzonderingen op de regel (materniteit, neonatologie, pediatrie, dagziekenhuis en COVID-patiënten) lees je hieronder.

We raden het bezoek van kinderen bij een patiënt op onze de afdeling af.

 • Komt er toch een kind mee op bezoek? Dan vragen we dat kinderen vanaf 6 jaar een medisch mond-neusmasker dragen.
 • Is een masker dragen niet mogelijk? Beperk het bezoek tot 15 minuten.

Strikte voorwaarden

 • Kinderen tellen ook als bezoeker.
 • Kom niet op bezoek: als je je niet lekker voelt of als je in quarantaine vertoeft.
 • Houd je bezoek kort en blijf op de kamer.
 • Draag steeds een mond-neusmasker. Dat doe je altijd en overal in ons ziekenhuis, ook bij de patiënt op de kamer. Heb je er zelf geen? Dan krijg je een bij het binnenkomen in ons ziekenhuis. De patiënt die bezoek ontvangt, draagt ook steeds een mond-neusmasker.
 • Eten of drinken op de patiëntenkamers is niet toegelaten.
 • Houd steeds voldoende afstand (meer dan 1,5 meter) en vermijd contact met de patiënt.
 • Was je handen voor en na het bezoek met water en zeep of met een ontsmettende handgel. Beperk handcontact met materialen in de kamer.

Uitzonderingen op de bezoekregel

Materniteit, neonatologie en pediatrie:

 • Het eigen gezin (partner en kinderen) is de hele dag welkom.
 • Tussen 18 en 20 uur mogen, naast het eigen gezin, max. 2 personen per dag op bezoek komen.
Chirurgisch, oncologie en geriatrisch dagziekenhuis:
 • Geen bezoek toegelaten.
 • Max. 1 begeleider.

COVID-19-patiënten:

 • Bezoek steeds mogelijk in overleg met de afdeling.

Opgelet: heb je last van verkoudheid, hoest, koorts of ademhalingsmoeilijkheden? Blijf dan thuis.

Veelgestelde vragen

Informatie over coronatesting

(Klik op de blauwe titels hieronder voor meer info)

Waar en wanneer kan ik me laten testen op COVID-19?

Op werkdagen:

Heb je symptomen, blijf dan thuis (ook bij lichte symptomen) en contacteer je huisarts. Als de huisarts vermoedt dat je COVID-19 hebt, zal hij of zij jou testen of je doorverwijzen naar het triagecentrum bij jou in de buurt. Die test wordt de dag zelf nog opgestuurd naar het labo dat jouw test zal analyseren. Je blijft thuis in quarantaine in afwachting van je testresultaten.

In het weekend of op feestdagen:

Bel naar het wachtnummer 1733. Via je postcode word je doorverbonden met de dichtstbijzijnde wachtpost. Mensen die ziektesymptomen hebben, worden telefonisch getrieerd en krijgen een afspraak in een wachtpost of het triagecentrum.

Zonder afspraak kan je de wachtpost niet binnen. Maak altijd een afspraak via 1733.

Aandachtspunten:

 • Mensen die in contact kwamen met besmette patiënten maar geen klachten hebben, moeten in quarantaine gaan en de eerstvolgende werkdag contact opnemen met de huisarts.
 • De wachtdiensten kunnen geen testresultaten raadplegen en doorgeven aan de patiënt. Contacteer hiervoor je vaste huisarts of raadpleeg de website Cozo.

Meer info over testen op Covid-19 vind je via de site van het FOD Volksgezondheid en Sciensano.

Ik onderga binnenkort een ingreep in jullie ziekenhuis. Moet ik een coronatest ondergaan?

Wie wordt getest?

Vanaf 22 november worden alle patiënten opnieuw gescreend bij opname in het ziekenhuis (ook dagziekenhuis). Een medewerker van de dienst vooropname neemt daarvoor contact met je op.

Wie wordt niet getest?

 • patiënten onder lokale of topicale anesthesie;
 • patiënten die twee weken voordien een boostervaccin (derde prik) ontvingen;
 • patiënten die de afgelopen zes maanden positief testten (tenzij ze opnieuw symptomen voor COVID -19 vertonen).

Waar aanmelden voor een coronatest?

Patiënten schrijven zich in aan de kiosk en en begeven zich daarna naar het lokaal preoperatieve screening, voorbij het onthaal.

Ik ga binnenkort op reis. Kan ik een coronatest laten doen in AZ Sint-Vincentius Deinze?

Het is niet mogelijk om in ons ziekenhuis een coronatest te laten afnemen in het kader van een buitenlandse reis.

Wat te doen na een hoogrisicocontact of terugkeer uit rode zone?

 • Hoogrisicocontact met een bevestigde COVID-19-patiënt? Je ontvangt via de contact tracers een “corona test prescription code” (CTPC-code). Had je het contact op school of op het werk, dan krijg je deze code via de coördinerend arts.
 • Terugkeer uit een rode zone? Vul verplicht het passenger locator form en het zelfbeoordelingsformulier getrouw in op de overheidswebsite. Indien je een hoog risico vormt, ontvang je een “corona test prescription code” (CTPC-code).

Code ontvangen? Volg onderstaand stappenplan.

1. Ga verplicht in quarantaine gedurende zeven dagen, te starten de dag na je terugkeer of laatste hoogrisicocontact. Je kan zelf een quarantainecertificaat voor je werkgever downloaden via deze link, op basis van je CTPC-code.

2. Onderga een test op dag zeven. Je maakt hiervoor een afspraak via deze website (opgelet: gebruik best webbrowser Chrome). Neem je code mee, draag je mond-neusmasker, hanteer een correcte handhygiëne en bewaar de nodige afstand.

3. Heb je de Coronalert app geïnstalleerd en wil je automatisch je testresultaat ontvangen? Genereer een referentiecode in de app via ‘Ontvang je testresultaat’ en koppel deze code aan de CTPC-code via dit formulier. Activeer deze optie vóór de registratie en de afname van de test.

4. Test negatief? Je mag je quarantaine beëindigen na zeven dagen, maar wees extra waakzaam in de daaropvolgende zeven dagen (beperk je sociale contacten, mond-neusmasker op alle publieke plaatsen en ga niet op bezoek bij mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor COVID-19).

5. Test positief? Je wordt een bevestigd geval en moet minimaal zeven dagen in isolatie. Bij symptomen neem je contact op met je huisarts.

6. Het resultaat van de test is terug te vinden via www.mijngezondheid.be of in de coronalert app.

Hoe krijg het ik resultaat van mijn coronatest?

Blijkt je resultaat positief na een COVID-19 test in ons ziekenhuis, dan zal een van onze medewerkers je hiervoor opbellen. Bij een negatieve test word je niet gecontacteerd.

Wil je het resultaat toch graag zien? Bel niet naar het ziekenhuis, maar surf naar www.cozo.be of download de CoZo-app om je resultaten op de voet te volgen.

Meer informatie over hoe je je resultaat bekijkt via CoZo, vind je hier.

Ik ben oncopatiënt, wat moet ik doen?

Het zorgteam oncologie heeft de antwoorden op de meest gestelde vragen van oncologische patiënten gebundeld.

Heb je toch nog vragen? Neem contact op met het oncologisch zorgteam.

Medische informatie

(Klik op de blauwe titels hieronder voor meer info)

Wat zijn typische symptomen van het coronavirus COVID-19?

De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Ouderen en mensen met bestaande chronische aandoeningen lijken kwetsbaarder voor ernstige symptomen.

Moet ik een derde prik krijgen?

Personen met verminderde immuniteit kunnen minder beschermd zijn na hun basisvaccinatie met een of twee dosissen. Bij deze patiënten kan een derde vaccin zorgen voor een betere bescherming. In België is er daarom beslist om deze extra kwetsbare patiënten uit te nodigen voor een extra dosis.

 • Wie? personen vanaf 12 jaar met verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling
 • Wat? mRNA vaccin (Pfizer of Moderna)
 • Hoe? uitnodiging via de post. Je kan zelf nakijken of je op de lijst van patiënten staat via www.myhealthviewer.be of via https://www.mijngezondheid.belgie.be.

Ik ben zwanger/ga bevallen: wat zijn de richtlijnen?

Welke controles gaan door? Kan mijn partner blijven slapen?

Onze gynaecologen geven je een antwoord op de meest gestelde vragen. Klik op de knop hieronder

Ik ben oncopatiënt, wat moet ik doen?

Het zorgteam oncologie heeft de antwoorden op de meest gestelde vragen van oncologische patiënten gebundeld.

Heb je toch nog vragen? Neem contact op met het oncologisch zorgteam

Praktische informatie

(Klik op de blauwe titels hieronder voor meer info)

Waar kan ik mijn naaste ophalen wanneer die terug naar huis mag na een opname?

De patiënt mag afgehaald worden op de afdeling.

Wanneer kan ik linnengoed voor een opgenomen patiënt brengen of ophalen?

1. Voor de gewone verpleegafdelingen kan je het wasgoed bij de patiënt ophalen/brengen tijdens het bezoekmoment.

2. Voor de COVID-afdelingen meld je je aan aan de hoofdingang van het ziekenhuis. Een medewerker helpt je verder. Er is steeds iemand aanwezig op weekdagen van 8 tot 21 uur en in het weekend van 8 tot 20 uur.

 • Was je linnen op een volledig programma van minimaal 60°.
 • Droog je wasgoed indien mogelijk in de droogmachine.

Is het restaurant geopend voor bezoekers?

Onze cafetaria is terug open voor bezoekers. Een Covid Safe Ticket is verplicht.

Je vindt de openingstijden hieronder.

Steun ons ziekenhuis

Ook AZ Sint-Vincentius Deinze stelde alles in het werk om in opvolging van de richtlijnen van de overheid zijn werking tijdelijk over een andere boeg te gooien. De kennis, inzet en flexibiliteit van onze artsen, verpleegkundigen en medewerkers in de strijd tegen Covid-19 is groot en van onschatbare waarde. Het erkentelijk applaus doet hen dan ook deugd en de warme initiatieven werken motiverend.

De hoge werkdruk vraagt het allerbeste van onze zorgverleners en dit nog voor onbepaalde tijd. Daarom willen we hen, waar we kunnen, ontlasten door zowel psychosociale als facilitaire ondersteuning te bieden. Ook voor onze patiënten zijn extra middelen nodig. Bovenop hun medische zorgen vallen de maatregelen die bezoek en sociaal contact verbieden hen zwaar. Door beeldbellen, ondersteunende apps of extra attenties aan te bieden, hopen we hen op een zo menselijk mogelijke manier doorheen deze periode te loodsen.

Wil jij iets terug doen voor onze helden van vandaag? Elke gift is welkom om de patiëntenbeleving en de ondersteuning van onze collega’s te optimaliseren. Steunen kan via het rekeningnummer BE06 4427 5860 7122 op naam van AZ Sint-Vincentius Deinze met de vermelding ‘Corona’. Zo kunnen we onze patiënten met de kwaliteitsvolle zorg blijven omringen die ze van ons gewoon zijn.

Alle actuele informatie & antwoorden op veelgestelde vragen vind je op de website van de FOD Volksgezondheid.

Rond het coronavirus circuleert heel wat fake news. Via de website van Gezondheid en Wetenschap wordt dit ontkracht.

Tips om de kans op besmetting te voorkomen