AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Bekijk vanaf nu de gemiddelde kostprijs van een behandeling of ingreep

Je kan voortaan op onze website terecht voor een inschatting van de kostprijs van een behandeling of ingreep. Daarmee willen we je nog beter informeren, bij voorkeur voordat je een behandeling of ingreep ondergaat.

De berekening is een gemiddelde geraamde kostprijs van de behandeling of ingreep zelf en de daaraan verbonden opname in het ziekenhuis. De uiteindelijke kostprijs is afhankelijk van meerdere factoren, bv. je hospitalisatieverzekering, de werkelijke verblijfsduur en eventuele gewijzigde of bijkomende medische en paramedische noodzakelijke verstrekkingen.

Heb je vragen of feedback? Neem dan contact op met de dienst tarificatie.