Aanmelden op het intranet:
Loginnaam:
Paswoord:
   
 

Huisarts
 
Welkom bij webstek voor en van de huisarts
 
Geachte arts, 
 
Gedurende de voorbije jaren heeft het Sint-Vincentiusziekenhuis een dialoog aangegaan met de huisartsen in de regio. Deze dialoog werd in een concrete overeenkomst omgezet oorspronkelijk met de Huisartsenvereniging Deinze Centrum en met de Huisartsenkring Schelde en Leie. 
 
Met dit specifieke luik willen we hier ook de kaart van de huisarts trekken. Op deze pagina komt informatie voor u. De communicatie die op dit specifiek luik voor de huisarts verschijnt, is ook afgesteld met de Huisartsenkring Schelde en Leie.
 
De belangrijkste doelstelling is de verbetering van de communicatie en verdere informatisering tussen huisartsen en ons ziekenhuis. Zo worden de huisartsen dagelijks op de hoogte gebracht van opnames, ontslagen en patiënten die op spoedopname werden verzorgd. Dit alles gebeurt uiteraard met respect voor de privacy van de patiënt en voor zover de patiënt zijn huisarts kenbaar heeft gemaakt en zich niet heeft verzet tegen deze informatie-uitwisseling. Informatica en communicatie bieden ons vandaag daarvoor formidabele mogelijkheden. 
 
Onder dit luik vindt u, nadat u bent aangelogd, de elektronische versie van alle nieuwsbrieven die ook met de post zijn verstuurd. Tevens vindt u enkele documenten die u kan downloaden:
  • verwijsbrief naar spoedopname
  • peri-operatief dossier
  • voorlopig ontslagbrief spoedopname
  • aanvraagformulier laboratorium
We vestigen hier speciaal uw aandacht op onze recentste realisatie, waardoor u nu ook onze elektronische medische dossiers via CoZo kan raadplegen (zie nieuwsbrief).
 
Met vriendelijke groet,
Jan Blontrock
Algemeen Directeur
Sint-Vincentiusziekenhuis
Deinze
 

Scroll Up
Scroll Down