Moasi Makasi
 
Om de gezondheidszorg in de zeer arme regio Kasongo Lunda in Congo te proberen verbeteren, werd naast het project Ziekenhuis voor Ziekenhuis een extra project "Moasi Makasi" (sterke vrouw) ontwikkeld. 
 
Doelstellingen
 • perinataal sterftecijfer terugdringen door:
  • vrouwen te informeren omtrent hygiëne, zwangerschap, borstvoeding
  • vrouwen informeren omtrent malariapreventie
 • moedersterfte terugdringen
 • toekomstgericht werken aan duurzame opbouw en het stimuleren van de lokale autonomie door vrouwen te leren om hun kennis uit te dragen, te delen
 • ideëen en middelen aanreiken zodat dit project een grotere kans tot slagen heeft

Doelgroep van het project

 

De (vroed)vrouwen, werkzaam in het ziekenhuis van Kasongo Lunda en in de "postes de santé" (= gezondheidsposten).

 

De vrouw is de spilfiguur van het gezin binnen de Congolese cultuur, nochtans vindt zij vaak te weinig de weg naar aangepaste medische zorg.

Vrouwen blijven niet alleen verstoken van specifieke gezondheidszorg, maar zijn vaak ook achtergesteld in de samenleving. Zowel in noodsituaties als in stabiele contexten staan ze steeds meer bloot aan alle vormen van geweld en lopen ze een hoog risico om seksueel overdraagbare infecties op te lopen. Veelvuldige zwangerschappen en bevallingen verhogen her risico op medische complicaties voor de vrouw.

 

Omschrijving van het project

 

 

Op de missie in mei 2013 werden we geconfronteerd met een bestaffing in de verschillende gezondheidsposten met te weinig kennis en kunde.  Het bestaande controlemechanisme is te oppervlakkig en wordt uitgevoerd door personen met weinig betrokkenheid en kennis van moeder- en kindzorg. Het uitsturen van gemotiveerde en degelijk opgeleide vroedvrouwen naar de gezondheidsposten zou de voeling met de verafgelegen gezondsheidsposten kunnen bestendigen.  Op de medisch verpleegkundige missie in november 2013 werd een tweedaagse vorming georganiseerd waarbij vroedvrouwen vanuit de ganse omgeving schouder-aan-schoudertraining kregen zodat zij op hun beurt workshops kunnen organiseren voor collega's en de bevolking in het algemeen om op die manier lokaal een bepaald kwaliteitsniveau permanent te garanderen.

 

Inhoud van de workshops:

 • belang van hygiëne tijdens de zwangerschap
 • belang van borstvoeding, hygiëne van de handen en borsten, manueel afkolven en het ter beschikking stellen van handkolfapparaatjes
 • de eerste zorgen aan de pasgeborene : basistechnieken, gebruik van ambu's (ter ondersteuning van de ademhaling)
 • comfortzorgen aan de baby (hoe kan je zonder electriciteit een baby in een bedje op een eenvoudige manier warm houden en voeden)
 • Preventie malaria: informatie bieden en het ter beschikking stellen van muggennetten
 • bij het ter beschikking stellen van materialen zal er extra aandacht gaan naar het verwerven van inzicht in het belang van deze middelen en hoe op een correcte manier er mee moet gewerkt worden

Het ziekenhuis van Kasongo Lunda is het enige ziekenhuis voor een gebied dat zo groot is als Oost- en West- Vlaanderen samen.  Investeren in dit enige ziekenhuis is zeer belangrijk (ziekenhuis voor ziekenhuisproject). De Postes de Santé (in een straal van 100 km) helpen uitbouwen, van het nodige materiaal voorzien en de aanwezige verpleegkundige/vroedvrouw opleiden is voor de gemeenschap in de diverse lokale gemeenschappen levensnoodzakelijk.

 

Op iedere missie bezoeken we enkele gezondheidsposten en evalueren we de werking. We proberen een registratie op te zetten (zoals nu reeds in het ziekenhuis verplicht is om de jaarlijkse subsidie volledig te kunnen krijgen).
Via de projectverantwoordelijke van Memisa kan er eveneens halfjaarlijks een stand-van-zaken opgemaakt worden.

 

De volgende stap

 

Een volgende stap in ons project bestaat erin enkele getrainde vroedvrouwen vanuit het ziekenhuis van Kasongo-Lunda 2x per jaar op pad te sturen naar alle gezondheidsposten.  Deze vroedvrouwen staan in voor de kwaliteitscontrole en de training op maat van de lokale vroedvrouw en hulpverlener.

 

Het project is geslaagd wanneer:

 • lokale vrouwen initiatief nemen om meer kennis op te doen en door te geven aan collega's en de gemeenschap (gezondheidsvoorlichting en –opvoeding)
 • patiënten op tijd worden doorgestuurd naar het ziekenhuis
 • de moedersterfte daalt
 • het perinataal sterftecijfer daalt

Omwille van de bewonderenswaardige inzet van de Congolese artsen, verpleegkundigen en vroedvrouwen, die het toch onder zeer moeilijke omstandigheden telkens blijven waarmaken, verdient dit project de nodige aandacht en ondersteuning.