Ziekenhuishygiƫne
Voorstelling
Het team voor ziekenhuishygiëne bestaat uit een geneesheer en 2 verpleegkundigen ziekenhuishygiënist Zij beschikken over de kennis en de vaardigheden om een efficiënt infectiepreventiebeleid te ontwikkelen, uit te voeren en te coördineren.

Referentieverpleegkundigen ziekenhuishygiëne:

De referentieverpleegkundige ziekenhuishygiëne is een belangrijke contactpersoon tussen de dienst ziekenhuishygiëne en de verschillende afdelingen in het ziekenhuis.

Deze referentieverpleegkundigen werken actief mee aan het voorkomen van ziekenhuisinfecties op hun afdeling. Zij worden hierin ondersteund door de hoofdverpleegkundige en het team ziekenhuishygiëne.

  • Mevr. Ine Vander Cruyssen            verpleegkundige interne-heelkunde
  • Mevr Hilde De Maertelaere             verpleegkundige pediatrie
  • Dhr Peter Fevery                           verpleegkundige spoedopname
 
 
Beleid:
Iedere patiënt die in een ziekenhuis opgenomen wordt, loopt het risico om ten gevolge van zijn behandeling een ziekenhuisinfectie op te lopen. Dit risico wordt geschat op 5 tot 10%. Vooral mensen met een daling van de algemene weerstand zijn hiervoor vatbaar.
Het is de bedoeling om dergelijke ziekenhuisinfecties te voorkomen of te bestrijden.
Daarvoor hebben we binnen onze ziekenhuisstructuur naast het team voor ziekenhuishygiëne ook een comité ziekenhuishygiëne bestaande uit artsen, apothekers, verpleegkundigen en directieleden. Dit comité komt 6 x per jaar samen.
Ziekteverwekkende kiemen kunnen overgedragen worden van de ene naar de andere patiënt via de handen van gezondheidswerkers. Daarom gaat bijzonder veel aandacht uit naar een goede handhygiëne. Handen worden bij voorkeur ingewreven met handalcohol. Dit is snel, efficiënt en veilig. Een flacon met handalcohol is aanwezig op elke patiëntenkamer. Om het belang van handhygiëne te onderstrepen neemt het ziekenhuis deel aan de nationale campagnes ter bevordering van handhygiëne.
Binnen ons beleidsplan zijn er een aantal vaste onderwerpen die door het team Ziekenhuishygiëne en het comité Ziekenhuishygiëne worden opgevolgd:
  1. MRSA
  2. Omgevingsfactoren
  3. Clostridium difficile