Indicatoren in ons ziekenhuis
 

In ons ziekenhuis staat de patiënt centraal en patiënten schrijven vaak in hun evaluatieformulier: "hier ben je geen nummer".

 

Alle artsen en medewerkers van het ziekenhuis geven steeds het beste van zichzelf. Het meten van de kwaliteit via indicatoren is hierbij onontbeerlijk om zo de kwaliteit van de zorg te behouden en waar nodig te verbeteren. Het feit dat we hierbij doorgaans goede tot zeer goede cijfers halen motiveert onze artsen en medewerkers om de patiënt te blijven omringen met de beste zorgen.

 

Zowel de Vlaamse (VIP2) als de Federale overheid nemen initiatieven om kwaliteit en patiëntveiligheid te bevorderen en het publiek hierover te informeren.

Ons ziekenhuis engageert zich om in al die acties te participeren, en wil u ook informeren over dit onderwerp.

 

Op dit ogenblik beschikken we over resultaten in drie domeinen: