Onze Missie
 
Het Sint Vincentiusziekenhuis is een acuut streekziekenhuis, waarin patiënten hun vertrouwen stellen en in een familiale sfeer worden opgevangen. Wij geloven in de kracht van de kleinschaligheid. Volgende krachtlijnen staan centraal :
 
   Het behoud van de christelijke dimensie
We streven ernaar de evangelische waarden voelbaar te verweven in ons werk en in de dagelijkse contacten met patiënten. Vanuit deze inspiratie willen we de patiënt benaderen in zijn totaliteit als unieke mens, die wij geborgenheid willen geven met respect voor de persoon en de privacy.
  Kwaliteitszorg binnen kwantitatieve beperkingen
Onze kleinschaligheid zien we als een ideale omgeving om kwaliteit na te streven met een hart in de zorg om de mens. Ondanks overheidsbesparingen en de daaruit voortvloeiende beperkingen trachten we creatief te blijven, onze organisatie te optimaliseren en ook de zorginhoud te verbeteren. Vanuit een voortdurende bevraging van onze patiënt trachten we het beleid steeds bij te sturen.
In ons streven naar een kwaliteitsvolle zorg is het voorkomen van vermijdbare incidenten al dan niet met schade voor de patiënt één van de kernopdrachten.
  Permanente zorg voor een blijvende motivatie
Directie en personeel trachten alles in het werk te stellen om positief en constructief samen te werken en een klimaat te creëren dat zo motiverend mogelijk werkt. Juiste informatie, overleg, het geven van kansen tot bijscholing en wederzijdse waardering dragen bij tot een aangenaam werkklimaat.
  Positieve uitstraling
We wensen een open huis te zijn. Via onze accommodatie (o.a. de polyvalente zaal op de zolderverdieping) wensen we ruimte te creëren waarin zieken en gezonde mensen elkaar kunnen ontmoeten.
Hoogstaande kwalitatieve zorg gaat samen met een positieve uitstraling naar buiten.
  Een totaal zorgaanbod
Via een intense samenwerking met andere centra wensen wij in een totaal zorgaanbod te voorzien, waarin niet alleen basispathologie wordt behandeld en basisingrepen worden uitgevoerd, maar waar men eveneens terecht kan voor gespecialiseerde diagnostische onderzoeken  of behandelingsmethoden. Voor deze behandelingen en/of onderzoeken doen wij een beroep op preferentiële partners, die wij hebben uitgekozen op basis van de kwaliteit van de geboden zorg.