Noord-Zuidwerking
 

 
Sinds 2005 heeft het Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze een partnerschap met het Congolese ziekenhuis Kasongo-Lunda. Dit partnerschap is een Ziekenhuis-voor-Ziekenhuis project van Memisa.  Memisa is een ngo voor medische ontwikkelingssamenwerking die ijvert voor kwalitatieve basisgezondheidszorg op lange termijn.
 
Ziekenhuis voor ziekenhuis
 
Memisa's project Ziekenhuis voor Ziekenhuis omkadert partnerschappen tussen Belgische en Congolese ziekenhuizen.  Door professionele gezondheidswerkers uit ons land erbij te betrekken, wordt de steun aan de medische sector in Congo versterkt.  Daarnaast kan de Belgische bevolking heel concreet kennis maken met de noden van het ziekenhuis ginds, maar ook met de mensen achter die noden.  Klik hier voor meer info.
 
Ons partnerschap met Kasongo-Lunda
 
Naast financiële steun willen we ook een inhoudelijke bijdrage leveren ter plaatse en gaat onze aandacht, naast de basisgezondheidszorg voor alle patiënten, vooral naar de problematiek van zwangere moeders en hun baby's.
 
 
Sensibilisering en fondsenwerving
 
Dankzij de inzet van veel personeelsleden worden doorheen het ganse jaar tal van acties georganiseerd om onze projecten te duiden en te financieren: quiz, Congo-avond, champagneverkoop, poster- en kaartjesbeurs, uitbaten bar op Openbedrijvendag (firma De Rore Deinze), sneukeltocht, Fairtrade-ontbijt, informatiesessies met getuigenissen en reisverhalen op maat van de doelgroep (scholen, bedrijven, verenigingen, ...)
 

Onze projecten verdienen uw steun

 

Het is onze overtuiging dat alle energie en middelen die naar onze projecten gaan, uiteindelijk zullen resulteren in een meerwaarde.
Afstand nemen van onze dagelijkse beslommeringen en onze comfortabele situatie onder ogen durven zien in schril contrast met de situatie in het zuiden, doet eenieder nadenken.
De aandacht voor deze extra dimensie resulteert in een verrijking voor ons allen. 

 
Nu wij Congo hebben geproefd, geroken en gezien, nu ons partnerziekenhuis een 'gezicht' heeft gekregen, nu wij ook voor hen 'tastbaar' zijn geworden, kunnen wij alleen maar hopen dat via onze getuigenissen, de golf van solidariteit die kabbelt binnen ons ziekenhuis te Deinze mag uitgroeien tot een onstuitbare stroom die ook vele mensen in Deinze en omstreken niet onberoerd laat.
 
10 Redenen waarom onze projecten uw steun verdienen...  (klik hier)
 
Wie ook zijn steentje wil bijdragen, kan dit door over te schrijven op het Memisa-rekeningnummer 880-5792351-43 op naam van Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze.
Bedragen vanaf € 40,- zijn fiscaal aftrekbaar.
 
In de kijker
Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze en de Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking
 
De GROS groepeert afgevaardigden van de organisaties uit Deinze die actief zijn rond ontwikkelingssamenwerking én individuele inwoners uit onze Stad die bijzonder begaan zijn met deze problematiek.
De GROS adviseert het Stadsbestuur over alle zaken die te maken hebben met ontwikkelingssamenwerking. Door het coördineren van de verschillende werkingen en het organiseren van gezamenlijke acties kan de GROS bijdragen tot meer solidariteit van Deinze met de wereld.
 
Voor meer info, klik op het logo hiernaast.
 
Voor meer informatie
 
Johan Vanlauwe (tel. 09/387 70 47)
Sabine Van de Vyver (tel. 09/387 72 50)