Noord-Zuidwerking
Kasongo-Lunda (DR Congo)
In partnerschap werken aan continuïteit en kwaliteit.

 

Sinds 2005 heeft het Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze een partnerschap met de Congolese gezondheidszone Kasongo-Lunda.
Dit partnerschap is tot stand gekomen met de niet-gouvernementele organisatie Memisa. De focus van dit Ziekenhuis voor Ziekenhuisproject (Memisa)
kwaliteitsvolle basisgezondheidzorg, leunt sterk aan bij de visie van ons eigen ziekenhuis.

Onze drijfveer is om solidair te zijn en zorg te dragen, niet allen voor de patiënten in ons ziekenhuis maar ook binnen een ruimer maatschappelijk kader en zelfs buiten onze landsgrenzen.  
Naast sensibiliserende activiteiten engageren wij ons ook voor een jaarlijks vaste financiële bijdrage (12 500 euro) op de partnerzone te ondersteunen en het ziekenhuis van Kasongo-Lunda verder te laten functioneren. Hiervoor worden jaarlijks tal van fondsenwervende activiteiten op touw gezet.

Extra inkomsten bovenop deze vaste bijdrage worden gebruikt op bijkomende projecten te realiseren:

 • organiseren van opleiding en training ter plaatse;
 • investeren in zonnepanelen om op duurzame wijze stroom en licht te voorzien (reeds gerealiseerd voor de materniteit, het operatiekwartier en de kinderafdeling);
 • voorzien van drinkwater, sanitaire infrastructuur en opvang van regenwater;
  Met het meerjarenproject "
  Water voor Mabele" willen we, samen met verscheidene partnerorganisaties, het ziekenhuis de omwonenden voorzien van zuiver drinkwater op basis van duurzame energie.
  In 2018 werd er met succes naar water geboord op het ziekenhuisterrein. Ondertussen is de verdeling van drinkbaar water op de hospitaalsite een feit. In een volgende fase richten we ons op het bouwen van sanitaire voorzieningen en het opvangen van regenwater.
 • investeren in transmurale zorg;
  Een goed functionerend ziekenhuis heeft nood aan gezondheidsposten die naar behoren functioneren. Een gezondheidspost in Congo is als de huisarts in België: pas als een patiënt op dat niveau niet kan geholpen worden, wordt hij/zij doorverwezen naar het ziekenhuis.
  Ons project Moasi Makasi (sterke vrouw) is ondertussen door de vroedvrouwen verder ontwikkeld tot Amika (Association des Mamans Infirmières de Kasongo-Lunda) en heeft als doel de vroedvrouwen van de gezondheidszone van Kasongo-Lunda lokaal te ondersteunen.
  Het zijn de vroedvrouwen van het ziekenhuis zelf die hun collega's bezoeken waarbij vragen, kennis en ervaringen worden gedeeld om moeder- en kindersterfte te reduceren.
 • Opstarten van een capaciteitsversterkend traject in het ziekenhuis van Kasongo-Lunda.
  In 2019 startte Artsen zonder Vakantie een capaciteitsversterkend traject op in het ziekenhuis van Kasongo-Lunda. In overleg met het lokale ziekenhuis wordt er, op basis van de aanwezige competenties, noden en hun eigen inschatting over wat er kan verbeteren, gewerkt aan een concreet actieplan op drie prioritaire domainen: spoedeisende hulp en intensieve zorg, ziekenhuishygiëne en ziekenhuismanagement. Door uitwisselen van (para)medische expertise en ondersteuning op organisatorisch, technisch en materieel vlak zal het ziekenhuis zijn rol beter kunnen opnemen in het gezondheidssysteem. Een eerste missie met drie vrijwilligers wordt georganiseerd in november 2019 om samen te werken aan hun gekozen prioritaire domeinen. Deze vrijwilligers zijn allen werkzaam in het Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze.

 

 

Onze projecten verdienen uw steun

Het is onze overtuiging dat alle energie en middelen die naar onze projecten gaan, uiteindelijk zullen resulteren in een meerwaarde.

Afstand nemen van onze dagelijkse beslommeringen en onze comfortabele situatie onder ogen durven zien in schril contrast met de situatie in het zuiden, doet eenieder nadenken.

De aandacht voor deze extra dimensie resulteert in een verrijking voor ons allen.  

 

 

Wie ook zijn steentje wil bijdragen, kan overschrijven op de rekening BE66 8805 7923 5143 met de gestructureerde mededeling 910/3000/00080. Op die manier komt de gift automatisch op de rekening ten voordele van Kasongo-Lunda terecht.

Elke gift vanaf 40 euro per jaar geeft recht op een fiscaal attest.

 

 

Voor meer informatie

Linken

Oost-Vlaanderen, mondiale solidarteit

Lokale mondiale raad Deinze

 

Terug