Historiek en huidige toestand
 
De leemte, ontstaan door het wegvallen van het vroegere Sint-Blasiusgasthuis in de 19de eeuw, werd opgevangen door de zusters van de Congregatie van de Heilige Vincentius a Paulo: bij hun stichting in 1838 hadden zij zich voorgenomen om ten dienste te staan van de zieken in de stad. Pas in 1846 werd hun droom werkelijkheid toen ze in een hospitaal, bestuurd door het Armen- of  Godshuizenbestuur van de stad Deinze, de ziekendienst waarnamen.

Een eeuw later, in 1942 en dus in volle oorlogsperiode, werd in de Meulenstraat een ziekenhuis geopend, onder leiding van de Roeselaarse geneesheer Verstraete. Dokter J. Goeminne was de eerste internist.

 

Dit initiatief bleek echter van korte duur en na de oorlog werd er resoluut gekozen voor een nieuw ziekenhuis in de Schutterijstraat aan de overkant van de Meulenstraat. Het ziekenhuis aan de Schutterijstraat werd in 1951 in gebruik
genomen. Het laatste decennium kende het ziekenhuis een enorme bloei: meer dan 14.000 patiënten worden per jaar in ons ziekenhuis opgenomen, waaronder 7.000 patiënten gedurende één dag. Daarnaast komen er ongeveer 100.000 mensen op consultatie en meer dan 15.000 op spoedopname.

 

In juni 1992 werd een nieuwe vleugel officieel geopend door Minister Wivina De Meester en ingezegend door Mgr. Arthur Luysterman. Naast een aantal verpleegafdelingen bevinden zich volgende diensten in de nieuwe vleugel:

medische beeldvorming, spoedopname, sterilisatie, operatiekwartier en intensieve zorgen.

 

In november 2001 werd, precies vijftig jaar na de inzegening door Mgr. Calewaert, de herconditionering van het oorspronkelijk gebouw in de Schutterijstraat beëindigd en opnieuw ingezegend door Mgr. Luysterman op 25 november 2001. Er werd hierbij ook veel aandacht besteed aan de verbetering van de toegankelijkheid van het ziekenhuis.

 

In 2009 werd gestart met de bouw van een parkeergarage en bovenbouw in de Ramstraat.
De parkeergarage werd in 2010 in gebruik genomen en biedt plaats aan 180 wagens. In de bovenbouw vinden een aantal partners van ons ziekenhuis een onderkomen: het Dienstverleningscentrum Heilig Hart uit Bachte-Maria-Leerne, het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Deinze-Eeklo-Gent en het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Deinze. 

 

In 2011 werd gestart met een nieuwe bouwfase. In het verlengde van het bestaande ziekenhuis richting Peter Benoitlaan kwam een chirurgisch, internistisch en geriatrisch dagziekenhuis. Materniteit en spoedopname werden grondig vernieuwd.
Het ziekenhuis telt momenteel 170 erkende bedden, verdeeld over heelkunde, inwendige geneeskunde, geriatrie, materniteit en pediatrie. Het ziekenhuis stelt meer dan 400 personen tewerk en een 50-tal artsen hebben er een praktijk. Aan het onthaal van het ziekenhuis kunt u steeds de recentste lijst van de consultatie-uren verkrijgen.