Algemene informatie
 
Op deze webpagina's willen we ons ziekenhuis wat beter voorstellen. We gaan van de geschiedenis, over doelstellingen en projecten, tot het verleden en de toekomst, de studenten.
  • In het onderdeel geschiedenis vindt u de belangrijke gebeurtenissen van het verleden tot nu.
  • De visie en doelstellingen van ons ziekenhuis kan u hier bekijken.
  • In de toekomst hebben we ook een aantal bouwprojecten, die we hier graag willen toelichten.
  • Wij zetten ons als ziekenhuis ook in voor anderen. We hebben een groot project rond ontwikkelingssamenwerking in Congo.
  • Studenten die stage komen lopen in ons ziekenhuis, kunnen hier de nodige informatie vinden.
  • Er gebeurt heel wat in het ziekenhuis en wij worden ook regelmatig activiteiten in en door ons ziekenhuis georganiseerd. Voor een overzichtje, kan u hier terecht.
  • Kwaliteit
  • Ziekenhuishygiëne
  • De ombudsdienst is er voor de patiënt!
  • Privacy voor iedereen! Lees hier meer uitleg en consulteer het privacyreglement.

 

terug