Algemene informatie
 
Op deze webpagina's willen we ons ziekenhuis wat beter voorstellen. We gaan van de geschiedenis, over doelstellingen en projecten, tot het verleden en de toekomst, de studenten.
  • In het onderdeel geschiedenis vindt u de belangrijke gebeurtenissen van het verleden tot nu.
  • De visie en doelstellingen van ons ziekenhuis kan u hier bekijken.
  • Meer info over onze (toekomstige) bouwprojecten, lichten we graag toe
  • Wij zetten ons als ziekenhuis ook in voor anderen. We hebben een groot project rond ontwikkelingssamenwerking in Congo.
  • Studenten die stage komen lopen in ons ziekenhuis, kunnen hier de nodige informatie vinden.
  • Er gebeurt heel wat in het ziekenhuis en wij worden ook regelmatig activiteiten in en door ons ziekenhuis georganiseerd.
  • Kwaliteit
  • ziekenhuishygiëne

 Verder kan u ook meer informatie vinden over de ombudsdienst en het privacyregelement

 

terug